New search
SV0008

Forests and landscapes in Northern Sweden

A large part of the course is a study tour. The goal of the tour is to give on site experience and knowledge about the prerequisites for forest management in N Sweden with the challenges involved in a hash boreal climate with short vegetation periods, while taking into account other land use and interests.

Information from the course leader

Botanikdelen av kursen bedrivs campusnära före sommaruppehållet den 9:e till 19:e juni. Kursansvar: Elisabet Bohlin.

Exkursionsdelen av kursen omfattar perioden den 7:e till 29:e augusti med de första nätterna förlagda i Umeå (7-12 aug). Därefter går resan till: Lycksele (övernattning 13-19 aug), Ammarnäs (övernattning 20-23 aug), Strömsund (övernattning 24-28 aug). Kursansvar: Gustaf Egnell.

Course evaluation

Additional course evaluations for SV0008

Academic year 2023/2024

Forests and landscapes in Northern Sweden (SV0008-50102)

2024-06-03 - 2024-09-01

Academic year 2022/2023

Forests and landscapes in Northern Sweden (SV0008-50015)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2021/2022

Forests and landscapes in Northern Sweden (SV0008-50088)

2022-06-06 - 2022-08-28

Syllabus and other information

Litterature list

**Litteratur och materiel **

Norra Sveriges Skogar och Landskap

  • Botanikkompendiet ”Botanik för Skogsvetare” (Från kursen Skog – nyttjande och värden SV0007 ) behandlar systematik och vetenskaplig namngivning samt en floradel som beskriver mossor, lavar och 15 viktiga växtfamiljer. Här finns också information om fotoherbarieuppgiften, nyckling, växtgeografi, skogstyper mm. Detta är ditt arbetsredskap – ha alltid botanikkompendiet med dig till botanikundervisningen! (Kommer även att finnas upplagt på Canvas för utskrift)

  • **”Kroken” **(Krok & Almqvist, Svensk flora, 29:e upplagan).

  • **Svensk Fältflora **(eller annan bildflora) Stenberg, L. & Mossberg,B. Bonnier Fakta/Wahlström och Widstrand.

  • Kompendium i Trädkännedom (Drakenberg, B.)

  • ”Skogsmarksflora”och ”Bonitering av skogsmark” från 2021 finns att beställa från Skogsstyrelsen https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/

  • Skyddsvärd skog* – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning.(Skogsstyrelsen) (inte obligatorisk).*

Dessutom behöver du en **lupp **för nyckling med minst 10X förstoring, gärna lite högre. Finns att beställa online om man söker på ”botanik lupp”. Beställ i god tid!!

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Forest Science (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Forestry Science Biology Forestry Science Biology
Course code: SV0008 Application code: SLU-50052 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest ecology and Management Pace: 100%