New search
TD0012

Horticultural Practice

Hortikulturella praktikkursen riktar sig till dig som vill få praktisk erfarenhet av arbete inom den gröna sektorn. Detta uppnås genom nio veckor arbetsplatsförlagd praktik, kombinerat med uppföljning i form av skriftlig och muntlig redovisning av dina erfarenheter.

Du etablerar själv kontakt med lämplig praktikplats, som godkänns av kursledaren. Det kan vara ett producerande företag (odling), en visningsträdgård, ett rådgivningsföretag, ett leverantörsföretag eller ett företag som hanterar de färdiga produkterna. Under de nio veckorna av arbetsplatsförlagd praktik studerar du arbetsplatsens verksamhet och organisation samtidigt som du deltar i arbetet.

Hortikulturella praktikkursen utgör ett komplement till dina teoretiska studier, och leder inte sällan till att du får en ingång till arbetsmarknaden.

Information from the course leader

Hej!

Kursintroduktionen äger rum måndagen den 30/8 via Zoom.

Exakt klockslag samt Zoomlänk kommer senare.

Vänliga hälsningar

Karl-Johan Bergstrand

Kursansvarig

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0012-10128 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0012

Academic year 2023/2024

Horticultural Practice (TD0012-40103)

2024-03-20 - 2024-06-02

Academic year 2023/2024

Horticultural Practice (TD0012-30233)

2024-01-15 - 2024-03-19

Academic year 2023/2024

Horticultural Practice (TD0012-20129)

2023-10-31 - 2024-01-14

Academic year 2023/2024

Horticultural Practice (TD0012-10280)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-50088)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-40143)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-30271)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-20162)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-10312)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-50060)

2022-06-06 - 2022-08-28

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-40053)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-30125)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-20057)

2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-50050)

2021-06-07 - 2021-08-29

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-40053)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-30141)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-20074)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-10148)

2020-08-31 - 2020-11-01

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier TD0012 Hortikulturell praktikkurs 2020-01-17

Kursansvarig: Karl-Johan Bergstrand

Lärandemål

Godkänt

Studenten ska kunna planera vanligt förekommande arbetsmoment

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska kunna förklara hur och med vad enklare arbetsmoment ska utföras inom den valda arbetsplatsen

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska ha kännedom om på arbetsplatsen förekommande teknisk utrustning

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska kunna beskriva yrkesroller och kompetensbehov inom trädgårdssektorn utifrån den valda arbetsplatsen

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Studenten ska kunna förstå och reflektera över hur bakomliggande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget/organisationen.

Studenten kan beskriva detta i tal och skrift

Litterature list

  1. Litteratur bestäms i samråd mellan student och kursledare

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Horticultural Management - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level (GXX)
Subject: Horticultural Science
Course code: TD0012 Application code: SLU-10128 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%