New search
TD0012

Horticultural Practice

Hortikulturella praktikkursen riktar sig till dig som vill få praktisk erfarenhet av arbete inom den gröna sektorn. Detta uppnås genom nio veckor arbetsplatsförlagd praktik, kombinerat med uppföljning i form av skriftlig och muntlig redovisning av dina erfarenheter.

Du etablerar själv kontakt med lämplig praktikplats, som godkänns av kursledaren. Det kan vara ett producerande företag (odling), en visningsträdgård, ett rådgivningsföretag, ett leverantörsföretag eller ett företag som hanterar de färdiga produkterna. Under de nio veckorna av arbetsplatsförlagd praktik studerar du arbetsplatsens verksamhet och organisation samtidigt som du deltar i arbetet.

Hortikulturella praktikkursen utgör ett komplement till dina teoretiska studier, och leder inte sällan till att du får en ingång till arbetsmarknaden.

Information from the course leader

Kursintroduktion äger rum tisdagen den 31 oktober kl. 13:15-15:00 i "Kapellet", Vegetum.

Anvisningar för praktiken

Syftet med praktiken är att studenten ska få praktisk erfarenhet av arbete inom den gröna sektorn och kunna reflektera över och planera vanligt förekommande arbetsuppgifter, samt få en förståelse för och reflektera över hur bakomliggande faktorer påverkar utförandet av praktiskt arbete i företaget. Kursen genomförs genom nio (9) veckors praktik på en arbetsplats, kopplat till skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter. Hela praktiken ska genomföras på samma arbetsplats. Praktikplatsen ska vara en riktig arbetsplats, d.v.s. det behöver finnas tillgång till personalutrymmen etc. Du ska följa samma arbetstider som övriga anställda på arbetsplatsen, och ansvarar själv för att praktikperioden blir nio veckor. Då kursperioden är 10 veckor finns det utrymme för en veckas skrivarbete/förberedelse av presentation (under sommarperiodens 12 veckor finns även utrymme för två veckors semester). Du bestämmer själv när under perioden du gör detta.

Genomförande

Inför praktiken

Kontakta gärna kursansvarig en tid före kursstart för att diskutera val av lämplig praktikplats. Fyll i uppgifter om praktikplatsen på avsedd blankett (finns på kursens Canvas-sida) och skicka in till kursansvarig. Detta kan göras i samband med kursintroduktionen. Lämna in en tidsplan på praktikens nio veckor, där det klart och tydligt framgår när den börjar och slutar samt eventuella avbrott för semester etc. Skriv gärna också när olika moment inom företaget kommer att utföras under praktikperioden om det är möjligt och dina förväntade arbetsuppgifter. Observera att första dagen på kursen är det obligatorisk kursintroduktion på Alnarp. Det är ingen självregistrering på Hortikulturella praktikkursen, utan kursansvarig registrerar de studenter som ska gå kursen.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0012-20129 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0012

Academic year 2023/2024

Horticultural Practice (TD0012-40103)

2024-03-20 - 2024-06-02

Academic year 2023/2024

Horticultural Practice (TD0012-30233)

2024-01-15 - 2024-03-19

Academic year 2023/2024

Horticultural Practice (TD0012-10280)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-50088)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-40143)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-30271)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-20162)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2022/2023

Horticultural Practice (TD0012-10312)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-50060)

2022-06-06 - 2022-08-28

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-40053)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-30125)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-20057)

2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2021/2022

Horticultural Practice (TD0012-10128)

2021-08-30 - 2021-11-01

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-50050)

2021-06-07 - 2021-08-29

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-40053)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-30141)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-20074)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2020/2021

Horticultural Practice (TD0012-10148)

2020-08-31 - 2020-11-01

Syllabus and other information

Litterature list

Kurslitteratur bestäms i samråd mellan kursansvarig och student

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Syllabus for Horticultural Management – Gardening and Horticultural Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (GXX)
Subject: Horticultural Science Horticultural science
Course code: TD0012 Application code: SLU-20129 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%