New search
TD0014

Indoor Plants

Do you work with or do you have a great interest in potted plants? Do you want to deepen or broaden your knowledge? The the course "Rumsväxter" is for you! The course is an interdisciplinary introduction to potted plants that we grow in an indoor environment (i.e. room plants) and cover everything from their care and use to their cultural significance and market. It is aimed at you who want to work with houseplants professionally in the future, at you who are professional and want to further your education, and at you who simply want to deepen your interest.A central part of the course deals with basic care, such as pest control and how we meet the needs of different plants to get a successful result. On the course you will learn a large number of plants with a focus on identification and name learning. Knowing the name of a plant works as a key and allows you to search for more knowledge about it! The course will also address how we humans have used, how we use and how we could use room plants from a design perspective, a social perspective and a health perspective. We will also take a closer look at what the production and market for houseplants looks like nationally and internationally.The course is distance and is made up of web-based modules. The modules contain recorded lectures, course literature and assignments so that you can study in a flexible way where and when you want during the course.

Information from the course leader

Välkommen till kursen Rumsväxter 7,5 hp!

Den här kursen är en bred introduktion till ämnet Rumsväxter, alltså växter som vi odlar inomhus för prydnad. Vi hoppas att du ska få en djupare förståelse för våra "sällskapsväxter" och hur de påverkar dig och samhället.

Schema

På grund av den rådande Coronapandemin går kursen helt på distans och inga fysiska möten kommer alltså att hållas i år 2021. Det enda fasta datumet är kursintroduktionen den 7 juni kl. 17.00-18.00 via Zoom. En inbjudan till zoomrummet kommer att skickas ut strax innan kursstart via mail. Kursintroduktionen kommer att spelas in och läggas upp på canvas så att du kan se den i efterhand. Under resten av kursen ska du jobba självständigt med kursens moduler (se nedan) och du ska ha lämnat in alla delar för examination innan kursslut (27 augusti).

Kursens innehåll

Kursen består av sju moduler med föreläsningar, litteratur, quiz och inlämningar. I första modulen kommer vi titta närmare på rumsväxternas botanik. Där ingår hur vi beskriver deras utseende, hur vi namnger dem, samt var de växer i det vilda och varför det har betydelse för hur vi odlar dem hemma. I den andra modulen fokuserar vi på odling av rumsväxter i inomhusmiljö. I en rad föreläsningar kommer vi gå igenom de teoretiska grunderna och vi ska försöka knäcka några av de vanligaste myterna. Modul tre handlar om skadegörare, hur vi kan undvika dem och vad vi egentligen kan göra om vi fått dem. Modul fyra tar upp kopplingen mellan människan och växten. Dels kommer vi ha en kulturhistorisk aspekt och dels en hälsoaspekt. I modul fem kommer vi behandla produktionen och marknaden för rumsväxter. Även miljöaspekter och hållbarhetsfrågor kommer in i detta moment. Modul sex tar upp grunderna i färg och formlära och du ska få testa på att designa några fönster med hjälp av kunskapen du fått från kursen. Den sista modulen löper parallellt med resterande moduler. Vi vill att du ska börja med den i tid och jobba med den under hela sommaren. Du kommer få en växtlista där du ska lära dig att identifiera rumsväxter med latinskt och svenskt namn. Du ska också själv göra en växt- och odlingsbeskrivning.

Examination

Examinationen består av quiz och inlämningsuppgifter på de olika modulerna. Det finns inga datum när du ska lämna in uppgifterna eller göra quizen, men du behöver ha godkänt på alla moment innan kursen är slut för att få ut ett slutbetyg. Du kan bara få betygen godkänt eller icke godkänt. Alla moment kommer du göra på egen hand. Följ anvisningarna i ditt antagningsbesked om vad du behöver göra innan kursstart. Allt kursmaterial kommer ligga uppe på lärplattformen Canvas och det är också här du kan kommunicera med kursledare och dina kursare. Se kurshemsidan för lärandemål och betygskriterier.

Kurslitteratur

Den enda obligatoriska litteraturen på kursen är ”Skydda dina krukväxter” av Maj-Lis Pettersson (ISBN: 9789185465750). Övrig obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Har du frågor?

Eventuella uppdateringar kommer skickas ut via mail innan kursstart. All information och kommunikation under kursen kommer gå via Canvas. Har du frågor redan nu? Tveka inte att hör av dig till oss:

  • Om du har frågor kring behörighet och antagning kan du kontakta antagning@slu.se
  • Om du har frågor kring kursens upplägg och innehåll kan du kontakta jonatan.leo@slu.se
  • Om du har frågor kring studentkonto och Canvas kan du kontakta it-stod@slu.se
  • Om du har frågor kring pedagogiskt stöd kan du kontakt funka@slu.se

Väl mött!

Jonatan Leo, Kursledare, jonatan.leo@slu.se

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0014-50086 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0014

Academic year 2023/2024

Indoor Plants (TD0014-30237)

2024-01-15 - 2024-03-19

Academic year 2021/2022

Indoor Plants (TD0014-50097)

2022-06-06 - 2022-08-28

Syllabus and other information

Grading criteria

På kursen kan du få godkänt eller underkänt (inga överbetyg).

För godkänt gäller kriterierna som i kursmålen.

Examination sker genom Quiz och inlämningar.

Litterature list

  1. Skydda dina krukväxter Författare: Maj-Lis Pettersson ISBN: 9789185465750 Kommentar: Övrig obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science Horticultural science
Course code: TD0014 Application code: SLU-50086 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 50%