CV page

Rui Guan

Rui Guan

Contact
Researcher at the Institutionen för växtförädling
Telephone: +464041 53 55
Postal address:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Visiting address: Sundsvägen 10, Alnarp