CV page

Tatiana Agback

Tatiana Agback

Links

My publications can be found at:

scholar.google.com


Contact

Researcher at the Department of Molecular Sciences; Organisk kemi
Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala