CV page

Thomas Dahlberg

Thomas Dahlberg

Presentation

Underhåll, drift och service avseende institutionens IT-utrustning, utvärdering och driftsättning av ny utrustning.

 Serveradministration

 Backupadministration

 Nätverksadministration

 Säkerhetsfrågor inom IT

 Inköp av IT-utrustning

 Licenshantering

 Följa utvecklingen inom IT och uppgradera institutionens hård- och mjukvara.

 Användarstöd till institutionen, introduktion av ny hård- och mjukvara.


Contact

Systems Administrator at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Telephone: +4640415436, +46705414097
Postal address:
Box 190
234 22 Lomma
Visiting address: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp