Jump to main content
Sveriges lantbruksuniversitet

Search employee


Number of search results: 1
Anna Rising
Anna Rising
Professor at the Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (AFB); Division of Anatomy and Physiology

Telephone: +46709744888
E-mail: anna.rising@slu.se

Postal address:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Visiting address: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4 , UppsalaLoading…