Jump to main content

Search employee


Number of search results: 1
Gulaim Seisenbaeva
Gulaim Seisenbaeva
Professor at the Department of Molecular Sciences; Oorganisk och fysikalisk kemi

Telephone: +4618-72994, +46736143161
E-mail: gulaim.seisenbaeva@slu.se

Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas allé 5, BioCentrum, Ultuna , UppsalaLoading…