Jump to main content

Search employeeNumber of search results: 3

 • Mats Olov Nilsson

  Mats Olov Nilsson

  Non employee at the Division of IT; Nät och Säkerhet

  Telephone: +46733671009
  E-mail: mats.olov.nilsson@slu.se

  Postal address:
  IT-avdelningen, Box 7079

  750 07 Uppsala
  Visiting address: Almas allé 8 , Uppsala
 • Mats Nilsson

  Mats Nilsson

  Senior Advisor at the Department of Forest Ecology and Management; Department of Forest Ecology and Management, joint staff

  Telephone: +46761005294
  E-mail: mats.b.nilsson@slu.se

  Postal address:
  SLU,
  Skogens ekologi och skötsel
  901 83 Umeå
  Visiting address: Skogsmarksgränd 17 , Umeå
 • Mats Nilsson

  Mats Nilsson

  Researcher at the Department of Forest Resource Management; Division of Forest Remote Sensing

  Telephone: +46907868422
  E-mail: mats.nilsson@slu.se

  Postal address:
  Institutionen för skoglig resurshushållning
  Avdelningen för skoglig fjärranalys
  901 83 Umeå
  Visiting address: Skogsmarksgränd , Umeå
Loading…