Jump to main content

Search employee


Number of search results: 1
Roger Pettersson
Roger Pettersson
Head of Division at the Avdelningen för lärande och digitalisering

Telephone: +4618673022
E-mail: roger.pettersson@slu.se

Postal address:
Avdelningen för lärande och digitalisering
Box 7022
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas allé 8 , UppsalaLoading…