Jump to main content

Search employee
Number of search results: 1
Ruben Valbuena
Ruben Valbuena
Professor at the Department of Forest Resource Management; Division of Forest Remote Sensing

Telephone: +460907868396, +46730629327
E-mail: ruben.valbuena@slu.se

Postal address:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Visiting address: Skogsmarksgränd , UmeåLoading…