CV page

Dr. Alyona E. A. Minina

Alyona Minina
Associate professor at the Department of Molecular Sciences

Presentation


Contact

Senior Lecturer at the Department of Molecular Sciences; Biokemi
Telephone: +4618673320
Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas allé 5, BioCentrum, Uppsala, Uppsala