CV page

Helena Espmark

Helena Espmark
Landskapsarkitekt LAR MSA, universitetsadjunkt Arbetar med undervisning och handledning på landskapsarkitektprogrammet.

Teaching

Undervisar på landskapsakitektprogrammet, Ultuna

 

Background

Anställd som universitetsadjunkt på SLU i januari 2016. Har tidigare arbetat på Uppsala kommun med grönstrukturplanering, parkplanering och stadsplanering samt som projektledare vid om- och nybyggnad av parker.


Contact
Lecturer at the Department of Urban and Rural Development; Division of Landscape Architecture
Telephone: 671867
Postal address:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala