New search
BI1273

Crop Production

The course uses different pedagogical formats to promote teacher-led knowledge dissemination as well as student activity and discussions, through lectures, literature studies, exercises, laboratory practicals, field studies, seminars, and thesis. Communication with the surrounding community is promoted via external lectures and study visits. Furthermore, the teaching is linked to both national and international research through lectures and literature studies.


The course gives knowledge about crop production planning and crop rotations, plant protection, production biology, product quality of agricultural and horticultural field crops as well as preconditions for sustainable Swedish forestry. The course provides basic knowledge of how Swedish forestry is carried out with management, planning and use of forest products, as well as exercises in forestry estimations. The course also contains in-depth group exercises about the production biology, crop production planning and crop rotations, as well as an individual thesis describing the production of a chosen crop from a cropping systems perspective. The students will also take part of laboratory sessions and study visits.


The course consists of three components: Agricultural cropping system, Agricultural plants and pests and Forestry.


Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2024-05-26 and 2024-06-16

Additional course evaluations for BI1273

Academic year 2022/2023

Crop Production (BI1273-40036)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Crop Production (BI1273-40081)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

Crop Production (BI1273-40130)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Crop Production (BI1273-40038)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Crop Production (BI1273-40136)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Crop Production (BI1273-40141)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Crop Production (BI1273-40011)

2018-03-19 - 2018-06-03

Syllabus and other information

Litterature list

(stor bokstav före referensen motsvarar litteraturhänvisningen i schemat)

Obligatorisk litteratur

R Andersson, E. et al. (2020). Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023. Jordbruksinformation 15 – 2022. Jordbruksverket. Tillgänglig: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo219.html

O Fogelfors, H. et al. (2023). Vår mat - Odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-17605-5.

Lundkvist, A. (2014). Ogräskontroll på åkermark. 3e upplagan. Jönköping: Jordbruksverket. ISBN 9188264-38-6. Tillgänglig: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr28.html
E Munthe, C. (1997). Etiska aspekter på jordbruket. Jordbruksverkets rapport 1997:14. Tillgänglig: http://www.phil.gu.se/munthe/JordbrukWWW.html

V Nilsson, U. et al. (2014). Växtskyddets grunder. SLU, inst. för växtskyddsbiologi. Tillgänglig via Canvas.
H SCB et al. 2012. Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012. Örebro: SCB. ISBN: 978-91-618-1570-8 Tillgänglig: http://share.scb.se/OV9997/data/MI1305_2012A01_BR_MI72BR1201.pdf

A Gustavsson, A.-M. (2011), A developmental scale for perennial forage grasses based on the decimal code framework. Grass and Forage Science, 66: 93–108. Tillgänglig via Canvas.

F Månsson, J. et al. (2010). Förslag på arbetsmodell för att lösa problem med betande fåglar. Faktablad från Viltskadecenter 2010-4, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

BV Månsson, J. et al. (2010). Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin. Viltskadecenter, Riddarhyttan. Tillgänglig via Canvas.

SV Månsson, J. et al. (2011). Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap. Faktablad från Viltskadecenter 2011-1, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

T Månsson, J. et al. (2011). Tranräkningen i Sverige 2010 och de senaste årens trender. Faktablad från Viltskadecenter 2011-2, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

BF Månsson, J. et al. (2011). Besiktning på viltskador av gröda – med inriktning på fredade fåglar. Viltskadecenter, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

Rekommenderad litteratur

Weidow, B. 2000. Ogräs på åker och i trädgård. Natur och kultur/LT´s förlag. ISBN 9789127353046

Skogsstyrelsen. Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk. Kan köpas via: http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/

Verktyg - bilder och korta beskrivningar av ogräs, skadegörare och bristsjukdomar samt bestämningsnycklar och utvecklingsstadier för olika grödor:

Andersson, L. (red) 2015. Skadegörare i jordbruksgrödor. Jönköping: Jordbruksverket. ISBN: 91-88264-38-6. Tillgänglig: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be26.html

Fogelfors och Lustig, (2012). Gräs i kulturlandskapet. Tillgänglig: http://ograsradgivaren.slu.se/page/dokument/Grasfloran-2012.pdf

Fogelfors, H. (2006). Åkerogräs i Sverige. Tillgänglig: http://ograsradgivaren.slu.se/page/dokument/Akerogras_nyckel.PDF

Hydro Agri (1998). Mangelsygdomme i landbrugsafgrøder. Hydro Agri, Danmark. Tillgänglig via Canvas.

Meier, U. (red) (2001). Growth stages of mono-and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. 2:a utgåvan. Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry. Tillgänglig via Canvas.

Filer med bl.a. grödkaraktärer, tillgängliga via Canvas

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture and Rural Management (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Agricultural Science Biology
Course code: BI1273 Application code: SLU-40144 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%