New search
BI1297

Mycological knowledge - Introduction to Mycology

This course is given in Swedish only. It is aimed for you being a little bit familiar with fungi, wanting to get an overview of fungal biology and ecology and to learn to recognize our more common species. We think the course is appropriate for you who have a general interest in fungi, for students or those of you having or want to have professions where fungal knowledge is useful, e.g. as a teacher, in nature conservation or to become a mushroom consultant (svampkonsulent).

The training includes that you will learn to recognize 200 food and poisonous fungi, become familiar with fungal systematics and how to identify fungi, the ecology of fungi and learn more about the importance of fungi for nature and us humans. The course has two compulsory meetings: a weekend in Uppsala in June and five days at Billingen in August.

Mer information in Swedish (https://www.slu.se/svampkunskap)

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1297-50028 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1297

Academic year 2022/2023

Mycological knowledge - Introduction to Mycology (BI1297-50045)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2020/2021

Mycological knowledge - Introduction to Mycology (BI1297-50011)

2021-06-07 - 2021-08-29

Academic year 2019/2020

Mycological knowledge - Introduction to Mycology (BI1297-50001)

2020-06-08 - 2020-08-31

Academic year 2018/2019

Mycological knowledge - Introduction to Mycology (BI1297-50006)

2019-06-10 - 2019-09-01

Academic year 2017/2018

Mycological knowledge - Introduction to Mycology (BI1297-50050)

2018-06-04 - 2018-09-09

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier

På kursen ges bara godkänt eller underkänt.

För godkänd kurs krävs

  • Närvaro på de båda kursträffarna
  • Godkänt eget arbete och opponering (skriftligt och muntlig presentation)
  • Godkänd hemtentamen (fodras 60%)
  • Godkänt artprov (fodras 80% av arterna rätt identifierade och samtliga giftsvampar korrekt identifierade)

Meddela kursledningen i god tid om du av någon anledning är förhindrad från att delta i obligatoriska kursmoment eller blir förhindrad från att lämna in obligatoriska uppgifter i tid. Om det finns särskilda skäl kan kompletterande uppgifter ersätta obligatoriska moment. Om du nästan klarar artprovet och inte kommer upp i 80% rätt eller missar någon giftsvamp, får du göra en kompletterande skriftlig uppgift för att bli godkänd. Vid lägre än 60% korrekt identifierade får du återkomma och göra om artprovet nästa år.

Litterature list

Svampar i Sverige
Mossberg, Mats Karström, Sven Nilsson & Olle Persson
Bonnier Fakta 2013. Mycket bra svampbok med ett bra introduktionskapitel.

Nya svampboken
Pelle Holmberg och Hans Marklund
Norstedts Norstedts 2014, 8:e uppl. Standardverk för matsvampar och deras förväxlingssvampar.

Giftsvampar och svampgifter
Pelle Holmberg, Hans Persson, Hans Marklund & Siw Muskos
Utbildningsförlaget Brevskolan 1990. Utgången. Tillhandahålls genom kursen.

Samt en av nedanstående två böcker

***Svamparnas förunderliga liv - vad en svampplockare behöver veta om underjorden.
***Anders Dahlberg och Anna Froster
Natur och Kultur 2021

eller

***Ett samanvävt liv: hur svamparna förenar vår värld, förändrar våra sinnen och formar vår framtid.
***Merlin Sheldrake
Volante 2021

Tips på bredvidläsningslitteratur

From Another Kingdom – the Amazing World of Fungi

Lynne Boddy och Max Coleman (eds).
Royal Botanical Garden Edinburgh 2010. Utmärkt modern mykologisk översiktsbok. Var tidigare kursbok, men lite svår att få tag i och på engelska. Kursledningen har några exemplar som säljs för 300 kr.

Svamparnas planet

Nyström, J. (2020). Bonnier fakta. Ny svensk populärvetenskaplig bok som ger en bra överblick över aktuell kunskap om svamp.

The Kingdom of Fungi

Petersen, J.H. (2012). Princeton University Press. En kortfattad och initierad populärvetenskaplig exposé över svamparnas värld.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Biology
Course code: BI1297 Application code: SLU-50028 Location: Location independent Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Mycology and Plant Pathology Pace: 50%