New search
BI1389

Biochemistry, cellbiology and microbiology

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i biokemi och molekylär cellbiologi, mikrobiologi och immunologi som behövs för fortsatta studier i biologi. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena biokemi, cellbiologi, mikrobiologi och immunologi samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2024-05-26 and 2024-06-16

Additional course evaluations for BI1389

Academic year 2022/2023

Biochemistry, cellbiology and microbiology (BI1389-40093)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Biochemistry, cellbiology and microbiology (BI1389-40001)

2022-03-24 - 2022-06-05

Syllabus and other information

Litterature list

Cellbiologi och biokemi

  • Essential Cell Biology Författare: Alberts et al. **ISBN:**9781324033394 Kommentar: Den senast upplagan är den 6:e, 2023 av W. W. Norton & Company, Den 5:e upplagan, 2019, ISBN: 9780393680393, går också bra.
  • Biochemistry (Kompletterande, ej nödvändig) Författare: Abali et al ISBN: ISBN9781975155117 Kommentar: Mycket bra biokemibok särskilt metabolismdelen från J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia. Den senast är den 8:e upplagan men den 7:e upplagan från 2017 av Ferrier går också bra.

Mikrobiologi och immunologi

  • Veterinary Microbiology and Microbial Disease Författare: Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S. 2011. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 928 sidor. ISBN 9781405158237.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Biology Biology
Course code: BI1389 Application code: SLU-30003 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry Pace: 100%