Ny sökning
BI1389

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i biokemi och molekylär cellbiologi, mikrobiologi och immunologi som behövs för fortsatta studier i biologi. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena biokemi, cellbiologi, mikrobiologi och immunologi samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-06-16

Andra kursvärderingar för BI1389

Läsåret 2022/2023

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi (BI1389-40093)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi (BI1389-40001)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Cellbiologi och biokemi

  • Essential Cell Biology Författare: Alberts et al. **ISBN:**9781324033394 Kommentar: Den senast upplagan är den 6:e, 2023 av W. W. Norton & Company, Den 5:e upplagan, 2019, ISBN: 9780393680393, går också bra.
  • Biochemistry (Kompletterande, ej nödvändig) Författare: Abali et al ISBN: ISBN9781975155117 Kommentar: Mycket bra biokemibok särskilt metabolismdelen från J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia. Den senast är den 8:e upplagan men den 7:e upplagan från 2017 av Ferrier går också bra.

Mikrobiologi och immunologi

  • Veterinary Microbiology and Microbial Disease Författare: Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S. 2011. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 928 sidor. ISBN 9781405158237.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1389 Anmälningskod: SLU-30003 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%