New search
BI1441

Sustainable horse keeping in rural businesses

Hästen äter foder som produceras i lantbruket, utnyttjar beten, har behov på inhysning och skötsel som ofta liknar våra övriga lantbruksdjur, dessutom kan hästens gödsel återföras till åkern. På lantbruken och på landsbygden finns stora möjligheter att tillgodose de olika behov som ställs av hästen. I många fall kan ett vanligt lantbruk ställas om till hästgård där det finns stallplatser och träningsanläggningar eller stuteriverksamhet. Hästhållning i större skala ställer krav på bra djurhantering, utrymme för verkning och skoning och veterinärundersökningar samt ofta specifika anpassningar för besök av kunder.

I kursen läggs fokus på hästens närmiljö och i ett projektarbete får studenterna arbeta fram en plan som skall beskriva en hästhållning och verksamhet med häst där gårdens resurser i form av mark, byggnader och arbetskraft används kreativt och lönsamt.

Course evaluation

Additional course evaluations for BI1441

Academic year 2023/2024

Sustainable horse keeping in rural businesses (BI1441-20213)

2023-10-31 - 2024-01-14

Syllabus and other information

Litterature list

Kurslitteraturlista till kurs BI1441 Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag - 2023

 Obligatorisk litteratur

Dessutom kommer länkar till litteratur att läggas upp på kurssidan på Canvas under kursens gång.

 Referenslitteratur (som kan läsas av de som vill fördjupa sig)

  • McGreevy, P. 2012. *Equine behavior - A Guide for Veterinarians and Equine Scientists. *London: W.B. Saunders
  • Ventorp, M. och Michanek, P. 2003. *Att bygga häststall – en idéhandbok. *Alnarp. Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukets Byggnadsteknik. Alnarp. (316 s) http://www.attbyggahaststall.com/

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Agricultural Science Biology
Course code: BI1441 Application code: SLU-20042 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 50%