New search
DO0114

Anesthesiology and perioperative hygiene in veterinary nursing

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-03-16 and 2021-04-06

Additional course evaluations for DO0114

DO0114 Anesthesiology and perioperative hygiene in veterinary nursing, 15.0 Credits

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien

Syllabus approved

2018-11-15

Subjects

Veterinary Nursing

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
Anesthesiology - Seminars 2.00 1002
Anesthesiology - OSCE 2.00 1003
Hygiene in veterinary nursing - Seminars 2.00 1004
Hygiene in veterinary nursing - OSCE 1.00 1005
Examination 8.00 1006

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Clinical Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: DO0085, DO00105

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 1. Redogöra för olika moment vid sedering, anestesi och analgesi, beskriva olika anestesiformer samt utarbeta ett preoperativt anestesiprotokoll
 2. Redogöra för olika moment och metoder vid avlivning
 3. Redogöra för användning och hantering av anestetika, analgetika och sedativa samt beskriva dess effekter och bieffekter
 4. Tillämpa praktiska färdigheter i anestesi och perioperativ omvårdnad och vårdhygien
 5. Redogöra för perioperativ vård och övervakning samt kunna föra anestesijournal
 6. Redogöra för funktion av basal anestesi- och övervakningsutrustning
 7. Redogöra för bestämmelser för hantering av anestesigaser, iordningsställande och funktionskontroll av narkos- och övervakningsutrustning
 8. Skapa vårdhygienplan för ett djursjukhus med fokus på operations- och vårdavdelning
 9. Redogöra för rengöring, desinfektion, skötsel och underhåll av operationsavdelning samt narkosövervakning och operationsutrustning
 10. Identifiera och förklara behovet av särskilda perioperativa vårdhygienrutiner vid högriskingrepp

Betygskriterier

Studenten

 1. Redogör för olika moment vid sedering, anestesi och analgesi, beskriver olika anestesiformer samt utarbetar ett preoperativt anestesiprotokoll
 2. Redogör för olika moment och metoder vid avlivning
 3. Redogör för användning och hantering av anestetika, analgetika och sedativa samt beskriver dess effekter och bieffekter
 4. Tillämpar praktiska färdigheter i anestesi och perioperativ omvårdnad och vårdhygien
 5. Redogör för perioperativ vård och övervakning samt kan föra anestesijournal
 6. Redogör för funktion av basal anestesi- och övervakningsutrustning
 7. Redogör för bestämmelser för hantering av anestesigaser, iordningsställande och funktionskontroll av narkos- och övervakningsutrustning
 8. Skapar vårdhygienplan för ett djursjukhus med fokus på operations- och vårdavdelning
 9. Redogör för rengöring, desinfektion, skötsel och underhåll av operationsavdelning samt narkosövervakning och operationsutrustning
 10. Identifierar och förklarar behovet av särskilda perioperativa vårdhygienrutiner vid högriskingrepp

Examinationsformer

 1. Skriftlig tentamen, seminarier
 2. Skriftlig tentamen, seminarier
 3. Skriftlig tentamen, seminarier
 4. Deltagande i praktisk övning, praktiskt prov
 5. Skriftlig tentamen, seminarier
 6. Skriftlig tentamen, seminarier, deltagande i praktisk övning
 7. Skriftlig tentamen, seminarier, deltagande i praktisk övning, praktiskt prov
 8. Skriftlig tentamen, seminarier
 9. Skriftlig tentamen, seminarier
 10. Skriftlig tentamen, seminarier
1) Anesthesia and Analgesia for Veterinary Technicians
Author: Thomas, J. & Lerche, P.
ISBN: 9780323249713
Comments: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag. Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.
2) Manual of Equine Anesthesia and Analgesia
Author: Doherty, T. & Valverde, A.
ISBN: 9781405129671
Comments: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag. Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.
3) BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia
Author: Duke-Novakovski, T., De Vries, M. & Seymour, C.
ISBN: 9781905319619
Comments: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag. Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.
4) Veterinary Infection Prevention and Control
Author: Caveney, L., Jones, B. & Ellis, K.
ISBN: 9780813815343
Comments: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag. Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Veterinary Nursing programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 39965 SEK Cycle: First cycle
Subject: Veterinary Nursing
Course code: DO0114 Application code: SLU-30093 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Clinical Sciences Pace: 100%