New search
EX1004

Independent project in Landscape Architecture, G2E

An independent project is a project where you will apply your in-depth knowledge, skills and approach to an issue in the field of the education. Often, the independent project is at the end of your education where you will plan, conduct and present an academic study. Your project will be published publicly.

Information from the course leader

Hej Ling studenter som ska skriva kandidatarbete i period 3 våren 2023.

I denna period kommer ni att samläsa med Lark-studenterna, jag hänvisar er därför till kurshemsidan EX0861 Independent project in Landscape Architecture G2E för mer information om kursen. Direktlänk dit hittar ni här: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/EX0861/30144.2324/

Nu finns ett dokument där du kan skriva in tema, preliminär rubrik och metod/er. Kanske har du redan en kamrat att skriva tillsammans med, annars kan en kamrat hitta till ditt tema och föreslå ett samarbete. Ni kan tillsammans knåda vidare på formuleringar, metoder och frågeställningar. Länk till dokumnetet https://docs.google.com/spreadsheets/d/18EweZTV9wg4JPUMJBQNzuqwoewG-aDLoPNJbOP73baE/edit?usp=sharing

Angående metoder: i denna kandidatkurs kan ej gestaltande arbeten genomföras. Rekomenderade metoder är:

  • Dokumentstudie: översiktsplaner, grönstrukturplaner, skötselplaner, etc.
  • Arkivstudie: historiska dokument, mötesprotokoll, trädgårdstidningar etc.
  • Platsanalyser: baserat på registreringar i en fysisk miljö
  • Observationsstudie: observation av hur människor använder en plats
  • Analysera existerande data (markprover, intervjumaterial, enkätsvar etc.)
  • Intervjuer

Notera också att det är en infoträff på Zoom den 11 december kl 15-16 Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/7052659146 (ingen kod behövs) där vikommer att gå igenom vad som förväntas av er inför kursstart. Eventuella frågor hänvisas dit.

Vänliga hälsningar

Marina Querioz

Course evaluation

The course evaluation is now closed

EX1004-30116 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for EX1004

Academic year 2022/2023

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-30039)

2023-01-16 - 2023-06-04

Academic year 2022/2023

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-40027)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2022/2023

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-30038)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2022/2023

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-20025)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-30116)

2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-40043)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-30115)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2021/2022

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-20048)

2021-11-02 - 2022-01-16

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2E)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: EX1004 Application code: SLU-30116 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%