New search
HV0143

Professional animal and management in practice

Hej, och välkomna till årets praktikkurs!

Ni är ansvariga för att kontakta praktikplats själva, men vi hjälper till så mycket vi kan inom våra nätverk. Ta gärna kontakt med oss, och meddela oss hur det går!

mvh Maria och Jenny

The course evaluation is now closed

HV0143-50043 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0143

Academic year 2019/2020

Professional animal and management in practice (HV0143-50080) 2020-06-08 - 2020-08-30

Academic year 2018/2019

Professional animal and management in practice (HV0143-50030) 2019-06-10 - 2019-09-01

Academic year 2017/2018

Professional animal and management in practice (HV0143-50047) 2018-06-04 - 2018-09-02

HV0143 Professional animal and management in practice, 7.5 Credits

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel

Syllabus approved

2017-04-27

Subjects

Biology Animal science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Animal Environment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
There are no Grading criteria posted for this course
1) Litteratur inför praktikkurs
Comments: Det finns ingen obligatorisk litteratur för kursen. Däremot rekommenderar vi dig att läsa på om den verksamhet du ska praktisera i. Och i praktikrapporten ska du hänvisa till relevant vetenskaplig litteratur.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare - Bachelor´s programme Ethology and Animal Welfare (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal science
Course code: HV0143 Application code: SLU-50043 Location: Independent courses Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Environment and Health Pace: 40%