New search
LB0122

Agricultural science for rural development

The course intends to provide you with knowledge and an understanding of the preconditions, functions of the agrarian sector, and its’ interaction with the rest of society.

Information from the course leader

Hej och välkommen till lantbruksvetenskapskursen!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att schemat är preliminärt. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 16 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor.

Vi kommer att använda plattformen Canvas som du får tillgång till vid kursstart. Där kommer det att finnas information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Schemat för kursen kommer att publiceras på den här sidan senast 4 veckor före kursstart.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Libére, Karin, Sara och Patrik

Course evaluation

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2023-04-04

Additional course evaluations for LB0122

Academic year 2021/2022

Agricultural science for rural development (LB0122-30220)

2022-01-17 - 2022-03-23

Syllabus

LB0122 Agricultural science for rural development, 15.0 Credits

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer

Subjects

Agricultural Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Agricultural science 7.0 0007
Crop production 2.0 0102
Perspectives from business studies and economics 2.0 0103
Animal production 2.0 0104
Food science 2.0 0105

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

General entry requirements for higher education.

Objectives

The course intends to provide the students with knowledge and an understanding of the preconditions, functions of the agrarian sector, and its’ interaction with the rest of society.On completion of the course, the student should be able to:- Describe at a general level biological and ecological preconditions for plant cultivation, and how these influence the plant cultivation in different locations and how different measures try to bridge geographical limitations;

- Recognise some important cultivated plants, tasks, needs for machinery and their possible environmental impact within plant cultivation;

- Describe, at a general level, basic biological differences between different important production animals in agriculture that influences what they are used for and which requirements are set on feeding and maintenance and ethical aspects of animal husbandry;

- Describe, at a general level, important practices in the animal husbandry;

- Describe, at a general level, the Swedish food industry and international actors and food labels;

- At a general level know industrial processes and hygienic aspects in the food industry and the requirements that they set on agriculture;

- Account for economic thinking and business economic perspectives, with application to agricultural businesses, at a general level.

Content

At lectures, seminars, project work and possible study visits, the economics of the agriculture is treated, resources, methods including technology for production of goods and services (domestic animals, plants, foodstuffs), and these products’ processing, with a focus on Swedish conditions.

Formats and requirements for examination

The aim of the course is examined through written tests, oral presentations and active approved participation in compulsory components.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Costs for travels and food that can arise under possible study visits are paid by the students.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Cooperating departments:

Department of Economics Department of Animal Nutrition and Management Department of Molecular Sciences Department of Crop Production Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: LB0087

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

Mark och Växt

Powerpointpresentationer från föreläsningarna kommer att användas som kurslitteratur.

Förslag på bok för den intresserade (ej obligatorisk kurslitteratur):

Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors, Studentlitteratur AB.

Förslag på material som kan användas som komplement från bransch- och rådgivningsorganisationer kommer att finnas på Canvas.

Husdjur

Husdjursdelen i kursen täcks till viss del av föreläsningar och powerpointpresentationer från dessa. Nedan finns förslag på litteratur som kan användas som komplement.

Broschyrer djurskyddsbestämmelser. Relevanta är Fjäderfä, Får och get, Gris, Nötkreatur: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker9/djurskyddsbestammelser/index.html

Statistik om den svenska animalieproduktionens omfattning: https://jordbruksverket.se/download/18.78dd5d7d173e2fbbcda9888f/1597390149922/7_Kapitel%206_2020.pdf

Rapporter/artiklar som delvis beskriver de olika produktionssystemen

Värphöns:
https://stud.epsilon.slu.se/14084/1/Witthuhn_K_1804080.pdf

Slaktkyckling:
https://stud.epsilon.slu.se/16830/1/bengtsson-dm-210618.pdf

Grisar:
https://stud.epsilon.slu.se/13529/1/Hellqvist_J_180703.pdf

Nötkött:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141315000852#tbl1fnj

Mjölkkor:
https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/04/mjolk-pa-gras-och-biprodukter-miljo-och-ekonomi-20190426_001.pdf

Länkar till viktig bransch/rådgivningsorganisationer m.m. där mer detaljerat material om produktionsgrenarna finns att tillgå på Canvas:

Livsmedelsvetenskap

Föreläsningshandouts och material som föreläsarna lägger upp på Canvas kommer att användas istället för kurslitteratur.

Boken Livsmedelsvetenskap av Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl, Annica Nylander; ISBN 9789144095677. Boken är inte obligatorisk, men ett rekommenderat komplement. Köp andra upplagan.

Ekonomi

Artiklar, rapporter, och annat material som knyter an till föreläsningarna kommer att användas. Dessutom tillkommer artiklar och annan kompletterande litteratur från bransch- och rådgivningsorganisationer. Allt kursmaterial kommer att tillhandahållas på Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Rural Development - Societal Change Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Agricultural Science
Course code: LB0122 Application code: SLU-30093 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%