New search
LK0281

Gardens in Healthcare, Introductory Course

Information from the course leader

Välkommen till kurshemsidan!

KURSÖVERSIKT (UPPDATERAD 22-07-21)

Obligatoriska kursträffar: 6-8 september (på zoom), 10-12 oktober 2022 (på Alnarp), 9-10 januari 2023 (på zoom). Dagarna är schemalagda från tidigast 8.00 till senast 17.00.

Frivilliga moment: Studieresa till Köpenhamn 9 september klockan 8.00-17.00 samt föreläsningar/seminarier på zoom klockan 13-16 den 17 november.

Kursdagar på valfri plats: 16-18 november 2022 (individuellt arbete som varje student själv planerar).

Observera att det är obligatorisk närvaro på kursen och därför är lösningen, om någon uteblir på många schemalagda moment, att närvara på dessa moment nästa gång kursen går.

OBS 1: Just nu har vi tekniska problem med Canvas och vi återkommer så snart sidan är tillgänglig.

OBS 2: Studieresan till Danmark den 9 september är ej obligatorisk för kursen och antalet platser är begränsat. Anmäl ditt intresse till helene.landin@slu.se så fort som möjligt.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0281-10254 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0281

Academic year 2021/2022

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10322)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10175)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10277)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10283)

2018-09-03 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10139)

2017-08-28 - 2018-01-14

Syllabus

LK0281 Gardens in Healthcare, Introductory Course, 15.0 Credits

Trädgårdar i vård, introduktionskurs

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 15.0 0201

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

General entrance requirements for studies at a Swedish University

Objectives

The course aims to give a basic understanding of the outdoor environment as a resource in a healthcare context. The course partly builds upon knowledge on design and content of outdoor environments, partly on knowledge on preferences and needs of different user groups in relation to experience and use of the outdoors. The course includes theoretical as well as practical tasks.After completion of the course, the student will be able to:

- describe concepts, models and theories relevant to gardens in healthcare

- give examples of content and use of gardens in healthcare

- compile relevant knowledge on content, design and use of the outdoors for different user groups

- conduct analyses of content and design of healthcare gardens in relation to experience and use for different user groups

- communicate practical and theoretical knowledge of the field to professionals and laymen

Content

The course is composed of three parts. The first part consists of an overview of basic concepts and literature relating to healthcare gardens. Senses, perception, preferences and experiences relating to healthcare gardens are central and so too are the concepts environmental psychology, universal design, healthcare gardens and garden therapy. In the second part the students compile knowledge on different target groups’ needs in the outdoor environment, for example children, older persons, ill or disabled individuals. The students conduct literature reviews on the special needs, behaviours and properties that characterise different target groups. In the third part, the knowledge from the literature reviews are used to draw conclusions about different target groups’ interaction with outdoor environment. Possibilities to experience and use outdoor environments are discussed in relation to the different target groups’ in health care settings.

The course contains lectures, workshops, practical assignments (compulsory), seminars (compulsory) and study visits (compulsory).

Formats and requirements for examination

-Attendance and active participation in compulsory components

-Passed written practical assignments including critical review and oral presentation
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of People and Society

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0207

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

I listan nedan finns angivet om litteratur finns på Canvas på Alnarpsbiblioteket eller på webben. Litteratur på Canvas är tillgänglig för dig som går kursen men du har inte rätt att sprida vidare.

Många av SLU-bibliotekens databaser, e-tidskrifter och andra elektroniska resurser är licensbelagda och kan bara användas internt inom SLU. Dessa licensbelagda resurser kan du som är student få tillgång till med hjälp av vår VPN-tjänst, oberoende av var du befinner dig. Läs här om hur du går tillväga: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/databaser-och-e-tidskrifter/

Kurslitteraturen är uppdelad i följande delar:

 • Referenslitteratur till kursen i sin helhet
 • Kurslitteratur till uppgift: Utgångspunkter och begrepp
 • Kurslitteratur till uppgift A: Samla dokumenterad kunskap om en målgrupp
 • Kurslitteratur till uppgift B: Samla erfarenhet om en målgrupp
 • Kurslitteratur till uppgift C: Undersök en specifik miljös användbarhet för en målgrupp

Det finns möjlighet att boka hjälp av en bibliotekarie (exempelvis till uppgift A): https://www.slu.se/site/bibliotek/kontakta-oss/boka-en-bibliotekarie/

Kurslitteratur till inlämningsuppgift**: Utgångspunkter och* begrepp***

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. bengtsson_a_et_al_181008.pdf (slu.se)

Birgersson, J. & Olofsson, E. (2014*).** Hälsa genom trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa: En litteraturstudie. *Kandidatuppsats, Lunds universitet. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4731087&fileOId=4731088

Erlandsson, L-K. & Persson, D. (2014) ValMo-modellen.* Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. *Sid 35 – 71. Studentlitteratur AB, Lund. (Alnarpsbiblioteket)

Grahn, P. (2012) Natur och hälsa i en alltmer urban livsmiljö. *Socialmedicinsk tidskrift 3, *sid 207-216. (Canvas)

Johansson, M. & Küller, M. (2005). *Svensk Miljöpsykologi. *Studentlitteratur. Lund. Kap. 1, 6-7, 9-10, 12-15, 17-18 samt 21. (Alnarpsbiblioteket)

Nebelong, H. (2003) Sansehaver – Naturens terapirum. *Vaekst *4:2003 (Canvas)

Nilsson, G., Grahn, P. & Börjesson, B. (2009). *Trädgårdsterapi. *Studentlitteratur. Lund. (Alnarpsbiblioteket)

Schmidtbauer, P., Grahn, P. & Lieberg, M. (2005) *Tänkvärda trädgårdar. *Stockholm: Formas. (Alnarpsbiblioteket)

Extensivt

Abramsson, K. & Tenngart, C. (2003) Grön* Rehabilitering. Behov, möjligheter och förutsättningar för en grön rehabiliteringsmodell*. Växjö: LRF Sydost. (Alnarpsbiblioteket och Canvas)

Grahn, P. & Ottosson, Å. (2010) *Trädgårdsterapi: Alnarpsmetoden: Att ta hjälp av naturen vid stress och utmattning. *Stockholm: Bokförlaget Bonnier Existens. (Alnarpsbiblioteket)

Niemi, M. (2012). Naturbaserade diskurser i praktik och teori – motiv och argument. Socialmedicinsk tidskrift* 3. *http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/909

Sahlin, E., Ahlborg, G., Matuszczyk, J.V. & Grahn, P. (2014). Nature-Based Stress Management Course for Individuals at Risk of Adverse Health Effects from Work-Related Stress – Effects on Stress Related Symptons, Workability and Sick Leave. Int* J. Environ. Res. Public Health *2014, 11, 6586-6611; doi: 10.3390/ijerph110606586

Kurslitteratur till inlämningsuppgift A (Fas A)****: Samla dokumenterad kunskap om en målgrupp

Läkemedelsverket (2014) *Läkemedelsboken *www.lakemedelsboken.se

Nevstrup Andersen, L. (2007) *Betydningen af de aktiviteter som udføres af deltagerne i Alnarps Rehabiliteringshave og sammenhængen til omgivelserne. *Examensarbete, SLU. (Canvas)

Ottosson, J. (1997). Naturens betydelse i en livskris. Movium. Alnarp.

Extensivt

Björkqvist, U. (2009) *Naturnära omsorg – en handbok. *Kårkulla samkommun, Vasa. (Alnarpsbiblioteket) Kan köpas via: majohans@karkulla.fi

Lindén, S.& Grut, J. (2003) Healing* Fields. Working With Psychotherapy and Nature To Rebuilt Shattered Lives. *Franches Lincoln Publishers Ltd. ISBN: 9780711220270

Malmgren, P. (2008) Upplevelser* av natur utan visuella intryck*. Examensarbete, SLU. (Canvas)

Palsdottir, A M., Persson, D.; Persson, B. & Grahn, P. (2014), The Journey of Recovery and Empowerment Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on Nature-Based Rehabilitation in Relation to the Role of the Natural Environment. *Int. J. Environ. Res. Public Health *2014, 11, 7094-7115; doi:10.3390/ijerph110707094

**Kurslitteratur till inlämningsuppgift B (Fas B)****: Samla erfarenhet om en målgrupp

Jacobsen, J. (1993) Intervju: Konsten* att lyssna och fråga*. Lund: Studentlitteratur. (Alnarpsbiblioteket)

Extensivt

Trost, J. (2005) Kvalitativa* intervjuer*. Lund: Studentlitteratur. (Alnarpsbiblioteket)

**Kurslitteratur till inlämningsuppgift C (Fas C): Undersök en specifik miljös användbarhet för en målgrupp

Bengtsson, A. & Grahn, P. (2014). *Natur och trädgård i ett vårdsammanhang. *I Wijk. H. (red)

Vårdmiljöns* betydelse*. Studentlitteratur. Sid 229-254. (Canvas)

Nordh, H. (2006) Parkkaraktärer* – ett verktyg för planering och gestaltning av grönområden*. Examensarbete, SLU. Läs sid. 15-26. (Canvas)

Stigsdotter, U. (2012). Terapiträdgårdar - evidensbaserad design. *Socialmedicinsk tidskrift 3 *sid 240-250. (Canvas)

Extensivt

Abramsson, K. & Tenngart, C. (2003) Grön* Rehabilitering. Behov, möjligheter och förutsättningar för en grön rehabiliteringsmodell*. Kapitel 5, sid 24-26. Växjö: LRF Sydost. (Alnarpsbiblioteket) (Canvas)

Bengtsson, A. (2003) Utemiljöns* betydelse för äldre och funktionshindrade – Kunskapssammanställning*. Statens folkhälsoinstitut 2003:6. Läs sid 48-70. (Canvas)

Erlandsson, L-K. & Persson, D. (2014) ValMo-modellen.* Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. *Sid 35 – 71. Studentlitteratur AB, Lund. (Alnarpsbiblioteket)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0281 Application code: SLU-10254 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of People and Society Pace: 50%