New search
LK0309

Studio – Landscape construction

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0309-30157 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0309

Academic year 2019/2020

Studio – Landscape construction (LK0309-30033)

2020-01-20 - 2020-02-19

Academic year 2018/2019

Studio – Landscape construction (LK0309-30055)

2019-01-21 - 2019-02-20

Syllabus

LK0309 Studio – Landscape construction, 7.5 Credits

Studio - Markprojektering

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 7.5 0101

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

-

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0157

Grading criteria

BETYGSKRITERIER 2021

Betygsskala

Samtliga övningar i LK0309 har ett betygssteg (3).

Kriterierna

Beskriver hur väl uppfyllda kursmålen är. Både examinationsformer och betygskriterierna utgår från de kursmål som finns i kursplanen. Kriterierna beskriver vad som kommer att bedömas och hur. Det är alltså bara detta som kommer att betygsättas.

I den här kursen utgår betygskriterierna från kursens examinationsformer, dvs resultaten av olika inlämningar. Lärandemålen för kursen stäms av genom era inlämningar.

Betygsbesked

Resultat av examination meddelas senast 15 arbetsdagar efter kursavslut. Ordinarie omexaminationstillfälle tidigast 10 dagar efter resultat utlämnats, se schema. Restuppgift och kompletteringar på inlämningsuppgift ges för att nå upp till betyg 3. Se vidare: ”Regelsamling – regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU”

Kurskrav

För att få ett slutbetyg på kursen krävs att man utför övningar enligt utdelade instruktioner, samt ett aktivt deltagande i seminarier.

För att uppnå G/3 krävs följande:

Övning 2

 • Kunna redogöra för vanliga inom landskapsarkitekturen, förekommande hårda material och dess egenskaper

Övn 1 och 3

 • Med handledning kunna översätta ett gestaltningsprogram till tekniskt genomförbara bygghandlingar.
 • Med handledning kunna höjdsätta och avvattna ett avgränsat område med hänsyn tagen till estetik, funktion, tillgänglighet och befintliga förutsättningar.
 • Med handledning välja växter och hårda material med hänsyn tagen till estetik, funktion
 • Med handledning kunna framställa en överbyggnadsplan och en planterings- och utrustningsplan.
 • Kunna framställa enklare 2d-modeller och ritningar i CAD.

Övn 4

 • Med handledning välja växter och hårda material med hänsyn tagen till skötsel

Litterature list

 1. Arkitektens handbok 2020 (ok med några år på nacken) Författare: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing m fl Kommentar: En uppslagsbok med massa nyttig Information om bl a olika mått, normer, regler och symboler.

Lästips för hugade: Kap. Landskap!

 1. Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt Författare: Klas Eckerberg Kommentar: Beställes via http://www.eckerberg.se/ke/redovisningsteknik.html. Endast individuella beställningar. BH 90, en mall för standard av handlingar i markprojektering, ritningsnumrering etc.
 2. CAD Övningsbok 2019 Författare: Martin Westin, Landskapsarkitektur Alnarp Kommentar: Övningskompendium med övningsuppgifter som vi använder oss av i kursen. Kompendiet beställs från SLU. Jag kommer att förbeställa en klassuppsättning så att den finns innan kursstart. Se utskick som jag gjort via LK0308 om anmälan till utskick och leveransadress!

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 37491 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0309 Application code: SLU-30157 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%