New search
LK0352

Park- and Landscape Management

Hej och välkommen till kursen för Landskapsförvaltning (LK0352) & Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354)

Varmt välkommen till höstens kurs i Landskapsförvaltning och Skötsel av grönytor och naturmarker för studenter i årskurs 2 på programmen för blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer!

Kursen startar med en introduktion måndagen den 30 augusti kl. 13.00 i ZOOM-rum 1. Länk kommer att finnas på CANVAS där kursens material, inlämningar och information finns.

Eftersom kurserna är sammankopplade kommer studenter från både landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammet att samarbeta och dela flera moment; därför är följande information riktade till er alla och ni kommer även ha en gemensam Canvas-plattform. De moduler som åtskiljs är GIS för ling-studenter och Växtkännedom för lark-studenter.

I våras fick vi i lärarlaget information om att SLU kommer fortsätta distansundervisning fram till den 1 november och därför kommer den huvudsakliga undervisningen att fortsätta på distans. Vi har dock några undantag utifrån det stöd som riktats till att vi kan få använda Alnarp Campusområde som ”utomhuslokal” och därför kommer kursens första två veckor till stor del genomföras ute på campus i Alnarp. Även tisdagen den 14 september ses vi utomhus fast då i Malmö när vi besöker de platser som ingår som exempel i en av kursens uppgifter. När vi ses på Campus Alnarp och i Malmö så förhåller vi oss till Folkhälsomyndighetens råd och gör allt vi kan för att skapa möjligheter till rekommenderat avstånd mellan individer och uppmuntrar till säkra färdsätt mellan hem och utomhusövningar.

Kurserna består av följande 3 spår:

TEORI

… den kunskap och erfarenhet som skapar en slags ryggrad för hur du som student tar ansats till kursuppgifterna. Den finns tillgänglig för dig via en rad publikationer som kan nås via CANVAS och SLUNIK som nedladdningsbara pdf och som sammanställts i en litteraturlista (där finns angivet obligatorisk litteratur samt vilka som ingår i specifika kursuppgifter). Förutom publikationer bidrar även föreläsningar till en viktig byggsten för kursens teoretiska stomme.

Kursens teoretiska spår mynnar ut i en obligatorisk hemtentamen med inlämning den 28 oktober.

PRAKTIK

Under ca 6-7 veckor kommer vi att arbeta med Parkuppgiften där man i grupper först kommer att agera beställare för att sedan övergå till utförare. Som beställare kommer du att sätta dig in i hur man genomför en skötselmålsbeskrivning utifrån kvaliteter och funktioner och hur denna sedan ligger till grund för utföraren – det vill säga hur funktioner och kvalitéer på plats utvecklas genom specifika skötselinsatser och vad detta kan komma att kosta. Under dessa veckor kommer även GIS för ling-studenterna och Växtkännedom för lark-studenterna pareras med Parkuppgiften och föreläsningar som relaterar till rollen som beställare och utförare ges av yrkesverksamma inom bland annat kommun och konsultföretag. För GIS-modulen, som ges till ling-studenterna, kommer föreläsningar och övningar ges både på distans och från datorsalarna på biblioteket. För växtkännedom kommer samtliga övningar ges utomhus med handledning och som hemmastudier/eget arbete.

OPERATIONELLA ÖVNINGAR

Kursen inleds med en operationell övning som består i en skötseluppgift på Alnarps campusområde. Detta operationella kursspår syftar till att sammankoppla skötsel och gestaltning samt hur olika skötselinsatser kan bidra till olika kvaliteter och funktioner över tid och rum. Genom denna inledande skötseluppgift, samt övningen 'Sliding Doors' (den 20 och 21 september), hoppas vi kunna synliggöra hur skötsel och förvaltning fungerar som en slags katalysator till planering och design och hur det på så sätt är grunden till långsiktigheten för våra gröna miljöer.

KURSANSVARIGA OCH LÄRARLAG:

Kursansvarig för landskapsingenjörer är Karin Ingemansson och för landskapsarkitekter Johanna Deak Sjöman. Vi har ett övergripande ansvar och är examinatorer tillsammans med lärar-teamet: Thomas Randrup, Allan Gunnarsson, Christopher Klich, Pontus Runeke, Björn Wiström och Henrik Sjöman. Kamil Chojnowski är kurstekniker och kommer att ha kontakt med er genom CANVAS och kursens övningar, samt ses som en extra resurs om ni har frågor.

Väl mött den 30 augusti!

Karin och Johanna

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-10-25 and 2021-11-15

Additional course evaluations for LK0352

Academic year 2020/2021

Park- and Landscape Management (LK0352-10137) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Park- and Landscape Management (LK0352-10210) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0352 Park- and Landscape Management, 15.0 Credits

Landskapsförvaltning

Syllabus approved

2018-12-07

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Assignment in Dynamic Maintenance 1.50 1002
The Park Assignment 6.00 1003
Plant Identification 2.00 1004
Final Exam 5.50 1005

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and field-specific entry requirements A3 that includes:

- Mathematics 3b or Mathematics 3c
- Science studies 2
- Social studies 1b or Social studies 1a1 + 1a2

The prerequisites can also be fulfilled in other ways that give the equivalent knowledge.

Objectives

The aim of the course is to develop a knowledge platform in green space management with particular focus on organizational and practical aspects.

Upon course completion the student will be able to:
- Describe, justify and perform different practical measures as well as explain how they influence the management of landscape function and character as well as place specific quality.
- Identify and analyse relevant vegetation as a central part of green space management.
- To plan, process and conclude a maintenance plan in writing (as part of a group assignment).
- Explain the importance of public and green space management to the landscape profession; from a general (visionary) level to a tactical (practical) and more detailed level.

Content

The course focuses on green space management and considers development in theoretical knowledge as well as practical experience. Theories, excursions and case studies help construct a reference from which critical discussions are made with regards to management and maintenance of public space.

Seminars, lectures and literature studies provide a platform for applied orientated assignments. Plant knowledge and strategic plant use are also included in this framework. Together, these different discourses are comprised and exposed in a final case study with the aim to initiate a holistic approach to public and green space management.

There may be mandatory exercises, excursions and seminars during the course..


Formats and requirements for examination

Written project report, literature seminar and presentation of exercises.
Approved participation in compulsory elements.
Approved participation in literature seminar.
Successful presentation of project report.
Successful presentation of exercises.

◾If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
◾If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
◾If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
◾For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor’s and Master’s level.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course gives 10 skills training credits.
◾The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
◾If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor’s and Master’s level.

Responsible department

Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme, Alnarp Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0352 Application code: SLU-10262 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%