New search
LK0409

Advanced, sustainable construction and maintenance of outdoor environment

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade färdigheter i att projektera och förvalta utemiljöer och att ge studenten en fördjupad förståelse för hela processen från ett befintligt gestaltningsförslag till färdig plats och dess framtida skötsel ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen består av ett större projekt som kompletteras med mindre övningar, föreläsningar och exkursioner. Projektet bygger vidare på tidigare kunskap om och färdigheter i projektering, anläggning och drift av markbyggnads- och skötselprojekt samt markprojektering med digitala verktyg.

Course evaluation

Additional course evaluations for LK0409

Academic year 2022/2023

Advanced, sustainable construction and maintenance of outdoor environment (LK0409-40025)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Advanced, sustainable construction and maintenance of outdoor environment (LK0409-40159)

2022-03-24 - 2022-06-05

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0409 Application code: SLU-40116 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%