New search
LV0119

Food Technology with introduction to food control

Information from the course leader

Välkomna till kursen 'Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn' som är den första kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Välkomnande och upprop till programmet och kursen sker digitalt via Zoom den 29 augusti klockan 13:15-15:00. Här får du möjlighet att ställa eventuella frågor till kursledarna och bekanta dig med varandra. Uppropet är obligatoriskt.

Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/66284820735
Lösenord: 123456

------------------------

Hela kursen kommer att ges på distans via Zoom och Teams plattformar. Vi planera att även examination skall ges i distansform. Därför är det viktigt att du redan nu laddar ner och installerar Zoom; se mer information på Studentwebben:

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

Ett preliminärt schema kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i början på augusti. Schemat kan komma att uppgraderas tills kursen startar!

Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Om du har ändrat dina planer och bestämt dig för att inte delta i kursen, vänligen meddela mig ASAP genom att skicka ett e-post till monika.johansson@slu.se . Detta underlättar den slutliga planeringen av kursen och ger plats för andra studenter.

Viktig!! Om du inte redan är SLU-student måste du registrera dig för ditt campuskonto i tid. Information om hur du gör detta finns här: https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok Student, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Monika och Henrik

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LV0119-10357 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LV0119

Academic year 2021/2022

Food Technology with introduction to food control (LV0119-10349)

2021-08-30 - 2021-11-01

Syllabus

LV0119 Food Technology with introduction to food control, 15.0 Credits

Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn

Subjects

Food Science

Education cycle

Master’s level

Modules

Title Credits Code
Exam 10.0 0102
Fact sheet 2.5 0103
Student lecture 2.5 0104

Advanced study in the main field

Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirementsMaster’s level (A1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge corresponding to 180 credits, of which 90 credits in one of the following fields of study: biology, animal science, food science, nutrition, public health science, medicine, environmental science, chemistry, food and meal science, dietetics.The prerequisite is also met by those who have a professional degree as a veterinarian, biomedical analyst or as a dietitian, and can also be met in other ways that provide equivalent knowledge.

Objectives

After completing the course, the student should be able to:

- orally and in writing describe how food is produced

- account for food quality

- describe and explain the elements that are part of food supervision

- search and compile literature and information

- account for the composition and technological properties of our staple foods

- account for our most common processing and sustainability processes

- briefly master presentation and argumentation techniques

Content

The course is based on lectures, invited lecturers, group work, oral and written presentation of assignments

and self-study.The course provides an introduction to:

- food production and food quality

food supervision and its role in the food chain

- literature and information search

- presentation technique, opposition and argumentationThe course deals with most food groups with regard to:

- Chemical composition and its effects on different properties of foods

- The most common processes for processing various raw materials

Formats and requirements for examination

Oral, practical and written exams.Written exam: 10 credits (grade U, 3,4,5)

Fact sheet: 2.5 credits (U / G)

Student lesson: 2.5 credits (U / G)

Final grades are obtained when all compulsory parts are achieved.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Grading criteria

Lärandemål samt betygskriterier för LV0119 Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15 hp

Lärandemål 1: Beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper

Lärandemål 2: Beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Lärandemål 3: Redogöra för samband mellan råvarans sammansättning, processbarhet och produktkvalitet

Lärandemål 4: Beskriva och förklara livsmedelskontrollen i Sverige, inklusive ansvariga myndigheter samt kontrollprocessen.

Lärandemål 5: Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Lärandemål 1*

Lärandemål 2*

Lärandemål 3*

Lärandemål 4*

Lärandemål 5

Betyg

3

Generellt beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper med användning av relevant terminologi

Generellt beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna med användning av relevant terminologi

Redogöra för hur råvarans sammansättning och struktur förändras under processning

Övergripande beskriva livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Betyg

4

Ingående beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper.

Ingående beskriva viktiga processteg vid livsmedelstillverkning

Ingående redogöra för hur sammansättning och struktur hos råvarorna förändras under process och hur förändringen påverkar egenskaper hos det färdiga livsmedlet

Ingående beskriva och förklara livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Betyg

5

Utvärdera processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Utvärdera hur produktens egenskaper och kvalitet påverkas av råvarans sammansättning och vilka konsekvenser dessa råvaror har för processbarheten

Resonera och diskutera kring styrkor och brister i livsmedelskontrollen och kontrollprocessen genom hela livsmedelskedjan

*För att student ska kunna få högre betyg än godkänt (4 eller 5) ställs krav på att inlämningsuppgifter i kursen ska vara avklarade inom utsatt tid. Högre betyg än godkänt kan erhållas till och med 1:a möjliga omtentamenstillfälle.

Litterature list

Livsmedelsvetenskap by: Annica Nylander, Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl

ISBN: 9789144095677
(https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/naringslara/livsmedelsvetenskap)

Comment: Second edition

Handouts from the lectures will also be a part of the cours litterature

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Food Inspection - Master's Programme (60 credits) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Food Science
Course code: LV0119 Application code: SLU-10357 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%