New search
LV0119

Food Technology with introduction to food control

The course is based on lectures, invited lecturers, group work, oral and written presentation of assignments


and self-study.


The course provides an introduction to:  • food production and food quality


food supervision and its role in the food chain  • literature and information search  • presentation technique, opposition and argumentation
The course deals with most food groups with regard to:  • Chemical composition and its effects on different properties of foods  • The most common processes for processing various raw materials
Information from the course leader

Välkomna till kursen 'Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn' som är den första kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Välkomnande och upprop till programmet och kursen sker digitalt via Zoom den 29 augusti klockan 13:15-15:00. Här får du möjlighet att ställa eventuella frågor till kursledarna och bekanta dig med varandra. Uppropet är obligatoriskt.

Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/66284820735
Lösenord: 123456

------------------------

Hela kursen kommer att ges på distans via Zoom och Teams plattformar. Vi planera att även examination skall ges i distansform. Därför är det viktigt att du redan nu laddar ner och installerar Zoom; se mer information på Studentwebben:

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

Ett preliminärt schema kommer att finnas tillgängligt på kurshemsidan i början på augusti. Schemat kan komma att uppgraderas tills kursen startar!

Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Om du har ändrat dina planer och bestämt dig för att inte delta i kursen, vänligen meddela mig ASAP genom att skicka ett e-post till monika.johansson@slu.se . Detta underlättar den slutliga planeringen av kursen och ger plats för andra studenter.

Viktig!! Om du inte redan är SLU-student måste du registrera dig för ditt campuskonto i tid. Information om hur du gör detta finns här: https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok Student, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Monika och Henrik

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LV0119-10357 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LV0119

Academic year 2023/2024

Food Technology with introduction to food control (LV0119-10460)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2021/2022

Food Technology with introduction to food control (LV0119-10349)

2021-08-30 - 2021-11-01

Syllabus and other information

Grading criteria

Lärandemål samt betygskriterier för LV0119 Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15 hp

Lärandemål 1: Beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper

Lärandemål 2: Beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Lärandemål 3: Redogöra för samband mellan råvarans sammansättning, processbarhet och produktkvalitet

Lärandemål 4: Beskriva och förklara livsmedelskontrollen i Sverige, inklusive ansvariga myndigheter samt kontrollprocessen.

Lärandemål 5: Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Lärandemål 1*

Lärandemål 2*

Lärandemål 3*

Lärandemål 4*

Lärandemål 5

Betyg

3

Generellt beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper med användning av relevant terminologi

Generellt beskriva de processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna med användning av relevant terminologi

Redogöra för hur råvarans sammansättning och struktur förändras under processning

Övergripande beskriva livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Söka och sammanställa litteratur och information översiktligt samt behärska presentations- och argumentationsteknik

Betyg

4

Ingående beskriva de vanligaste livsmedelsråvarorna samt redogöra för deras viktigaste kvalitetsegenskaper.

Ingående beskriva viktiga processteg vid livsmedelstillverkning

Ingående redogöra för hur sammansättning och struktur hos råvarorna förändras under process och hur förändringen påverkar egenskaper hos det färdiga livsmedlet

Ingående beskriva och förklara livsmedelskontrollen inklusive ansvariga myndigheter och kontrollprocessen.

Betyg

5

Utvärdera processer som omvandlar och förädlar olika råvaror till de vanligaste livsmedelsprodukterna

Utvärdera hur produktens egenskaper och kvalitet påverkas av råvarans sammansättning och vilka konsekvenser dessa råvaror har för processbarheten

Resonera och diskutera kring styrkor och brister i livsmedelskontrollen och kontrollprocessen genom hela livsmedelskedjan

*För att student ska kunna få högre betyg än godkänt (4 eller 5) ställs krav på att inlämningsuppgifter i kursen ska vara avklarade inom utsatt tid. Högre betyg än godkänt kan erhållas till och med 1:a möjliga omtentamenstillfälle.

Litterature list

Livsmedelsvetenskap by: Annica Nylander, Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl

ISBN: 9789144095677
(https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/naringslara/livsmedelsvetenskap)

Comment: Second edition

Handouts from the lectures will also be a part of the cours litterature

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Food Inspection - Master's Programme (60 credits) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Food Science Food science
Course code: LV0119 Application code: SLU-10357 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%