New search
MV0211

Environmental Physics

Uppdaterat 2020-01-20

Välkomna till MV0211 Biogeofysik!

OBS: ANVÄND INTE Time-edit-schemat. Kursens schema är under omarbetning och kommer inte att stämma med det som finns att läsa på Time-edit.

Undervisning

All undervisning kommer att ske på distans via Canvas (även tentan).

Registrering

De flesta av er är antagna med villkor, eftersom ni ännu inte har påbörjat matematik/statistik som är behörighetsgrundande för kursen. Det innebär att ni inte kan registrera er själva på denna kurs. Enbart studenter som är antagna utan villkor kan självregistrera sig.

För att ni ska kunna registreras behöver ni alltså ha påbörjat kursen ”Grundläggande matematik och statistik för biologer” (eller läst matematik inom annan kurs) samt vara klara med kursdelen Geologi och hydrologi i grundkursen (eller läst annan geologi/hydrologi).

Vi kommer att registrera er manuellt i samband med uppropet till denna kurs. Om du inte kommer att närvara vid uppropet den 18 februari behöver du kontakta mig i förväg, så ser jag till att du blir registrerad.

Ni bör nu alla fått en inbjudan till kursens Canvasrum. Om du inte har fått det - kontakta mig.

Kursmoment

Kursen innehåller föreläsningar, samt övningar som är obligatoriska.

Föreläsningarna kommer att vara antingen förinspelade med efterföljande frågestund eller interaktiva via Zoom.

Flera av övningarna kommer att göras som gruppövningar för att ni ska få möjlighet att diskutera med andra studenter under övningen. Det kommer att finnas tillgång till lärarstöd via Zoom under vissa tider i samband med övningarna.

Kursbetyg

För godkänt på kursen krävs godkänd tenta och godkända övningar.

Informationskanaler

Vi kommer att använda Canvas (enbart) som informationskanal. Från Canvas kommer jag att länka till kurshemsidan där ni kan hitta Schema, betygskriterier, kursplan mm . Ni kan alltså nå allt ni behöver från kursens canvasrum.

Utgå från Startsidan i Canvasrummet, så kan ni nå alla länkar och flöden.

Litteraturen

Litteraturen består av ett litteraturkompendium samt ett övningskompendium .

Litteruturkompendiet är specialskrivet till kursen och ska läsas i sin helhet. Till varje föreläsning finns läsanvisningar (se sista sidan i schemat) som specificerar vilka sidor i kompendiet som tillhör respektive moment. Litteraturkompendiet sista sidor innehåller en lista över beteckningar som används i kursens ekvationer.

Litterturkompendiet kommer att läggas upp under "Litteratur" i kursens Canvasrum. Det finns också ett antal tryckta exemplar. Om någon av er föredrar ett tryckt kompendium - kontakta mig så ska jag försöka ordna att några exemplar lämnas till Servicecenter för försäljning.

Övningskompendiet innehåller innehåller kursens övningar, en lista över viktiga formler, instuderingsfrågor samt några frågor att öva på. Övningskompendiet kommer att finnas tillgängligt under ”Litteratur” i Canvasrummet.

Schemat

Kursschemat finns på kurshemsidan som ni hittar via länk i Canvasrummet. Det uppdateras vid ev ändringar och den senaste versionen går alltid att nå via kurshemsidan. Vi kommer också att ha alla momnet i ett kursflöde på Canvas. Time edit-schemat innehåller inte den information som behövs och kan också ha felaktiga tider, då det skapades när schemat bara var preliminärt.

I schemat finns vissa [gulmarkerade och kursiverade] beteckningar. De anger vilka matematiska samband som studenten bör sätta sig in i och förstås i samband med föreläsningen.

Biogeofysikschemat innehåller en del ”luft” för att ge tillfälle till att läsa kurslitteraturen. Varje vecka finns viss schemalagd inläsningstid (fredagar). Tid för inläsning finns också i samband med gruppvisa övningar, när enbart en grupp i taget har ett övningsmoment.

Frågor

För frågor kan ni vända er till mig.

Varmt välkomna till kursen!!!

Hälsar

Gunnel

gunnel.alvenas@slu.se

0722 – 16 49 55

The course evaluation is now closed

MV0211-30248 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0211

Academic year 2019/2020

Environmental Physics (MV0211-30196) 2020-02-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Environmental Physics (MV0211-30105) 2019-02-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Environmental Physics (MV0211-30032) 2018-02-15 - 2018-03-20

MV0211 Environmental Physics, 7.5 Credits

Biogeofysik

Syllabus approved

2016-12-02

Subjects

Soil science Environmental science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Previous knowledge equivalent to at least:
- 2.5 ECTS in Mathematics, and
- either (1) 15 ECTS in Biology and 5 ECTS in Geology or Hydrology, or both; or (2) 15 ECTS in Soil Sciences, of which 5 ECTS in Geology or Hydrology, or both.

Objectives

The overall objective is to let the student acquire basic knowledge of physical, biological and chemical processes within the soil-plant-atmosphere system as well as their significance for the exchange of energy and water. After completion of the course the student should be able to:
- understand and apply theories on the interactions of physical and biological mechanisms that determine the energy and water balance of the soil-plant-atmosphere system, in for instance forest and agricultural systems
- explain the role of the vegetation in regulating the transport of water and energy between soil and atmosphere, and the processes regulating the exchange of water vapour, heat, and momentum of plant communities
- explain how meteorological factors, management, and the properties of site and vegetation regulate the temporal dynamics of the energy and water balances in a vegetation stand.

Content

Physical and biological processes, which regulate transport and states within the soil-plant-atmosphere system are described and analyzed in lectures and compulsory exercises; emphasis is put on flow and storage of water and energy. The contents of the course are:
- Climate at global, regional and local scale
- Mechanisms regulating the exchange of water, heat and momentum between soil, vegetation and atmosphere
- The role of vegetation in regulating water and energy transport
- Evaporation from different kinds of vegetation cover
- Water balance under different conditions of climate, water availability and land use
- Flows of water and heat within the soil-plant-atmosphere system (local scale)
- Radiation balance of the Earth
- Radiation balance of vegetation
- Temperature and heat flows in soil (including frost)
- Relations between carbon and nitrogen dynamics, and water and heat dynamics
- Perspective of the relationship between local-scale processes and global environmental phenomena, e.g., climate change.

Formats and requirements for examination

Passed written exam and approved participation in compulsory parts of the course.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Previous knowledge equivalent to 5 ECTS in Plant Anatomy or Plant Physiology is recommended.

Responsible department

Department of Soil and Environment
Cooperating departments:
Department of Ecology
Department of Crop Production Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: Biogeofysikdelen av MV0184

Betygskriterier för kursen Biogeofysik Våren 2021

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Område

energi- och vattenbalanser,

samspel mellan processer

vegetationens roll

tidsdynamiken i energi- och vattenbalanser

Betyg 3

-kunna redovisa hur samspelen mellan fysikaliska och biologiska mekanismer (processer) reglerar energi- och vattenbalanser i systemet mark-växt-atmosfär.

-kunna utföra enkla tillämpningar

-kunna förklara hur växtens egenskaper påverkar transport av vatten och energi mellan mark och atmosfär för ett antal typfall

-kunna redogöra för hur samspelet mellan väder, skötsel, växtplats och växtegenskaper styr tidsdynamiken i växtens och markens energi- och vattenbalanser

Betyg 4

-Dito 3

-kunna analysera samspelen mellan processer och resonera om dynamiken utifrån dessa teorier

-Dito 3

-kunna tillämpa teorier för växtens funktioner och resonera om vatten- och energitransporter utifrån dessa teorier

-Dito 3

-kunna utvärdera hur förändringar av väderförhållanden påverkar tidsdynamiken i energi- och vattenbalanserna

(t.ex. effekter av klimatförändring)

Betyg 5

-Dito 4

-kunna ge en helhetssyn av hur flöden av vatten och värme samspelar i olika skalor från minut till år och från fält till global skala

-kunna utvärdera hur förändringar i meteorologiska variabler påverkar samspelen t.ex. effekter av klimatförändring

-Dito 4

-kunna ge en helhetssyn av hur växtens funktioner styr transporter av vatten och energi i växtbestånd

-uppvisa insikt om växtens betydelse för transporter i olika skalor från timme till år och från enskild växt till fält

-Dito 4

-kunna redogöra för möjligheter och begränsningar för tilllämpningar av teorier om hur väder påverkar energi- och vattenbalanser

Dito betyder ”samma som”

1) Biogeofysik - en introduktion
Author: Eckersten, m. fl. (Eds)
ISBN: 2004
Comments: Kompendiet laddas upp på Canvas. Ett mindre antal tryckta kompendier finns på lager och kan distribueras till Servicecenter för köp (130:-) om studenter är intresserade av det (kontakta kursledningen före kursstart om du är intresserad). Kompendiet har inte ändrats under de senaste 5 åren, så tidigare års kompendier går också bra att använda.
2) Biogeofysik. Övningskompendium
Author: Alvenäs (Red)
Comments: Övningskompendiet finns nedladdningsbart som fil på Canvas, under "Övningar". Tidigare fanns kompendiet i papperversion. Innehållet ät identiskt med "papperskompendiet" för 2020. Kompendiet har modifierats något sedan 2019.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Soil/Plant Biology and Environmental Science - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Soil science Environmental science
Course code: MV0211 Application code: SLU-30248 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%