New search
MX0142

Sustainable Use of Natural Resources, International course

Welcome to the international course ”Sustainable use of natural resources”. The course is arranged as a study trip and is given by the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in cooperation with Purdue University and North Carolina State University, USA. This year's study trip takes place in Northern Scandinavia including among other places Abisko and Narvik. Along the way we learn about natural resource use in the area, basic knowledge about the ecosystem we travel through and the potential conflicts between different land use interests and how this might impact the opportunities for a sustainable development.

Information from the course leader

Hej och välkommen till kursen Hållbart nyttjande av naturresurser!

Kursen kommer i år att starta i Uppsala den 3e Juli. Därefter går resan till Umeå, Abisko, Narvik/Tromsö, Kiruna och Gällivare.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta kursledare Therese Löfroth therese.lofroth@slu.se eller 090-7868384.

Detaljerat schema finns på kursens Canvassida samt på kurssidan på studentwebben.

Schemat kommer kontinuerligt att uppdateras och programmet för enskilda dagar kan komma att ändras men resrutten kommer att stämma.

Det finns ingen kursbok till kursen utan litteratur i form av vetenskapliga artiklar och rapporter kommer att delas ut under kursens gång. Ni kommer också att som en del i kursen få skriva en bokrecension på valfri bok under temat Hållbart nyttjande av naturresurser. Fundera gärna redan nu vilken bok ni vill läsa. Jag kommer att lägga upp några förslag på Canvas också.

Ser fram emot att träffa er i sommar!

/Therese Löfroth

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MX0142-50066 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MX0142

Academic year 2021/2022

Sustainable Use of Natural Resources, International course (MX0142-50048)

2022-06-13 - 2022-08-19

Academic year 2020/2021

Sustainable Use of Natural Resources, International course (MX0142-50008)

2021-06-28 - 2021-07-30

Academic year 2018/2019

Sustainable Use of Natural Resources, International course (MX0142-50035)

2019-07-01 - 2019-08-02

Syllabus and other information

Grading criteria

Goal 1

Goal 2

Goal 3

Goal 4

Goal 5

Goal 6

Goal 7

5

Nyanserat avväga betydelsen av ekosystemfunktioner, ekosystemtjänster och dess betydelse för människan

Diskutera hur ekosystemens beståndsdelar samverkar och påverkas av mänsklig aktivitet i olika tidsmässiga och rumsliga skalor

Nyanserat utvärdera olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Diskutera hur kulturella skillnader mellan Nordamerika och Europa kan förklara skillnader i naturresursutnyttjande och skötsel

4

In several steps describe ecosystem services and ecosystem functions and their value for humans

Diskutera hur ekosystemens beståndsdelar samverkar och påverkas av mänsklig aktivitet

Utvärdera olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Redogöra för hur kulturella skillnader mellan Nordamerika och Europa kan förklara skillnader i naturresursutnyttjande och skötsel

3

Explain the concept of sustainable use of natural resources and give examples based on case studies and land use scenarios

Define ecosystem services and ecosystem functions

Beskriva ekosystemens beståndsdelar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet på lokal och global nivå

Beskriva hur hållbarhetsmål påverkas av olika typer av markanvändnng

Beskriva olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Samverka i grupp och ge målsenliga presentationer

Ge exempel på kulturella skillnader mellan främst Nordamerika och Europa och förklara skillnader i naturresursutnyttjande mellan främst Nordamerika och Europa

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Forest Management - Bachelor's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Forest Science Environmental Science
Course code: MX0142 Application code: SLU-50066 Location: Umeå Distance course: No Language: English Responsible department: Department of Wildlife, Fish, & Environmental Studies Pace: 100%