Ny sökning
MX0142

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs

Välkommen till den internationella kursen om hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen är en studieresa och ges av SLU i samarbete med Purdue University och NC State University, USA. Årets studieresa går till norra Skandinavien inklusive bland annat Abisko och Narvik. Längs vägen belyser vi naturresursutnyttjandet ser ut och vilka konflikter som kan uppstå när flera intressen kolliderar på samma mark. Kursen fokuserar på olika aspekter av hållbarhet samt ger en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar. Ämnen som tas upp är hållbart nyttjande av vatten, skogar och fjällmiljöer. Kursen ger också grundläggande kunskap om ekosystemen vi rör oss igenom och de konflikter som kan uppstå när flera intressen konkurrerar om samma mark samt hur detta påverkar möjligheterna till en hållbar utveckling.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Hållbart nyttjande av naturresurser!

Kursen kommer i år att starta i Uppsala den 3e Juli. Därefter går resan till Umeå, Abisko, Narvik/Tromsö, Kiruna och Gällivare.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta kursledare Therese Löfroth therese.lofroth@slu.se eller 090-7868384.

Detaljerat schema finns på kursens Canvassida samt på kurssidan på studentwebben.

Schemat kommer kontinuerligt att uppdateras och programmet för enskilda dagar kan komma att ändras men resrutten kommer att stämma.

Det finns ingen kursbok till kursen utan litteratur i form av vetenskapliga artiklar och rapporter kommer att delas ut under kursens gång. Ni kommer också att som en del i kursen få skriva en bokrecension på valfri bok under temat Hållbart nyttjande av naturresurser. Fundera gärna redan nu vilken bok ni vill läsa. Jag kommer att lägga upp några förslag på Canvas också.

Ser fram emot att träffa er i sommar!

/Therese Löfroth

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0142-50066 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0142

Läsåret 2021/2022

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50048)

2022-06-13 - 2022-08-19

Läsåret 2020/2021

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50008)

2021-06-28 - 2021-07-30

Läsåret 2018/2019

Hållbart nyttjande av naturresurser, internationell kurs (MX0142-50035)

2019-07-01 - 2019-08-02

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Goal 1

Goal 2

Goal 3

Goal 4

Goal 5

Goal 6

Goal 7

5

Nyanserat avväga betydelsen av ekosystemfunktioner, ekosystemtjänster och dess betydelse för människan

Diskutera hur ekosystemens beståndsdelar samverkar och påverkas av mänsklig aktivitet i olika tidsmässiga och rumsliga skalor

Nyanserat utvärdera olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Diskutera hur kulturella skillnader mellan Nordamerika och Europa kan förklara skillnader i naturresursutnyttjande och skötsel

4

In several steps describe ecosystem services and ecosystem functions and their value for humans

Diskutera hur ekosystemens beståndsdelar samverkar och påverkas av mänsklig aktivitet

Utvärdera olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Redogöra för hur kulturella skillnader mellan Nordamerika och Europa kan förklara skillnader i naturresursutnyttjande och skötsel

3

Explain the concept of sustainable use of natural resources and give examples based on case studies and land use scenarios

Define ecosystem services and ecosystem functions

Beskriva ekosystemens beståndsdelar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet på lokal och global nivå

Beskriva hur hållbarhetsmål påverkas av olika typer av markanvändnng

Beskriva olika alternativ och policies för nyttjande av naturresurser

Samverka i grupp och ge målsenliga presentationer

Ge exempel på kulturella skillnader mellan främst Nordamerika och Europa och förklara skillnader i naturresursutnyttjande mellan främst Nordamerika och Europa

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap Miljövetenskap Miljövetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: MX0142 Anmälningskod: SLU-50066 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%