New search
SG0206

Market-oriented wood supply

The course contains a combination of lectures, exercises and individual studies. Exercises aims to provide the students with knowledge in industrial supply and delivery planning. The course contains compulsory parts, mainly in the form of exercises and written assignments.


Information from the course leader

Marknadsinriktad virkesförsörjning
Hej och välkomna till kursen! Under rådande omständigheter kommer hela kursen att genomföras via zoom. All information kommer att finnas tillgänglig via canvaskurshemsida. Mötesinbjudan till de olika moment kommer att återfinnas i kurskalendern för kurshemsidan.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

SG0206-40010 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for SG0206

Academic year 2021/2022

Market-oriented wood supply (SG0206-40019)

2022-03-24 - 2022-05-01

Academic year 2019/2020

Market-oriented wood supply (SG0206-40030)

2020-03-25 - 2020-04-30

Academic year 2018/2019

Market-oriented wood supply (SG0206-40059)

2019-03-26 - 2019-05-02

Academic year 2017/2018

Market-oriented wood supply (SG0206-40078)

2018-03-19 - 2018-04-29

Syllabus and other information

Grading criteria

Betyg Lärandemål 1 Lärandemål 2U
U Ej uppnådda Ej uppnådda
3 Studenten skall på ett tillfredsställande sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett tillfredsställande sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
4 Studenten skall på ett bra sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett bra sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri (godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
5 Studenten skall på ett föredömligt sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion
(godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett föredömligt sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri. (godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)

Litterature list

  1. Litteratur virkeslära [Litteratur virkeslära] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0206/40030.1920/litteratur0206.pdf)1) Litteraturlista Kommentar: Litteratur Marknadsinriktad virkesförsörjning 2021

Andersson, L. Att analysera och konstruera en timmerprislista. Skogsarbeten, Resultat nr 5. 1990.

Bengtsson,K. Björklund, L. Wennerholm, H. Värdeoptimerat virkesutnyttjande. SIMS Rapport nr 50, sid 15-32.

Berg, Bjurulf m.fl. Uppdelning av granmassaved efter egenskaper. Skogforsk, Resultat Nr 6, 1995.

Björklund, L. Moberg, L. 1999. Trädmodeller-nyckeln till högre virkesvärde. SLU, Fakta skog nr 8. 4s.

Brändström, J. Jonsson, M. Persson, E. Weslien, J. Wilhelmsson, L. 2005. Lagring av virke i stormens spår. Skogforsk. Resultat nr 2, 2005.

Fjeld, D. Dahlin, B. Nordic logistics handbook

Jonsson, Maria. 2004. Wet storage of roundwood-effects on wood properties and treatment of run-off water. ( ur doktorsavhandling)

Moberg, L. Wilhelmsson, L. Nya beräkningsmodeller för vedegenskaper-ett verktyg för bättre utnyttjande av massaveden. Skogforsk. Resultat nr 3, 2003.

Möller, J. von Essen, !. 1997. Fördelningsaptering-en fungerande metod även på små trakter och vid liten tillåten värdeavvikelse. Skogforsk, Resultat nr 14. 4s Nylinder, M. 2015. Massaved. Inst för skogens produkter, SLU. 9s

Persson, E, Sjöström, M. Sundblad, L-G. Wiklund, S. Wilhelmsson, L. Färskt virke-en utmaning för skogsbruk och virkesmätning. Skogforsk, Resultat nr 8, 2002

Sondell, J. Moberg, L. Möller, J. 2004. Automatisk friskkvistaptering fungerar i praktiken. Skogforsk, Resultat nr 15. 4s.

STFI-Packforsk, 2008. Rapport 366. Vedråvara, logistik och effektivitet. 15s

Utdelat material

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Forest Science - Master's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Forest Science Forest science
Course code: SG0206 Application code: SLU-40010 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Biomaterials and Technology Pace: 100%