New search
SG0206

Market-oriented wood supply

Marknadsinriktad virkesförsörjning
Hej och välkomna till kursen! Under rådande omständigheter kommer hela kursen att genomföras via zoom. All information kommer att finnas tillgänglig via canvaskurshemsida. Mötesinbjudan till de olika moment kommer att återfinnas i kurskalendern för kurshemsidan.

The course evaluation is now closed

SG0206-40010 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for SG0206

Academic year 2019/2020

Market-oriented wood supply (SG0206-40030) 2020-03-25 - 2020-04-30

Academic year 2018/2019

Market-oriented wood supply (SG0206-40059) 2019-03-26 - 2019-05-02

Academic year 2017/2018

Market-oriented wood supply (SG0206-40078) 2018-03-21 - 2018-04-26

SG0206 Market-oriented wood supply, 7.5 Credits

Marknadsinriktad virkesförsörjning

Syllabus approved

2018-11-15

Subjects

Forest science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Wood use and handling 3.00 1002
Planning of supply, logging and transport 3.00 1003
Exercises and assignments 1.50 1004

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to
- 60 credits in Forest Science
and

Objectives

The course builds on concepts in forest and wood technology, by combining these to the system perspective that is needed to understand how industrial wood supply can be planned and managed. On completion of the course, the student should be able to:

- explain the principles of a demand driven supply of raw materials.
- account for delivery forms, tree models, cross-cutting methods, price lists, and wood handling from forest to industry.
- account for main concepts and basic principles of demand oriented procurement and management of harvesting and transport services.

Content

The course contains a combination of lectures, exercises and individual studies. Exercises aims to provide the students with knowledge in industrial supply and delivery planning. The course contains compulsory parts, mainly in the form of exercises and written assignments.

Formats and requirements for examination

Approved written examinations. Approved exercises. Passed participation in compulsory course modules.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Participation in the course be facilitated if the student has good knowledge in the subjects Forest technology and wood technology for example through passed results of the course forest technology and wood technology 15 credits. Replaced course SG0162.

SLU is environmentally certified according to ISO 14001. A large part of our courses
cover knowledge and skills that contribute positively to the environment. To further
strengthen this, we have specific environmental goals for the education. Students are
welcome to suggest actions regarding the course’s content and implementation that lead
to improvements for the environment. For more information, see webpage www.slu.se.

Responsible department

Department of Forest Biomaterials and Technology
Cooperating departments:
Department of Forest Resource Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Replaces: SG0162
Betyg Lärandemål 1 Lärandemål 2U
U Ej uppnådda Ej uppnådda
3 Studenten skall på ett tillfredsställande sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett tillfredsställande sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
4 Studenten skall på ett bra sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett bra sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri (godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
5 Studenten skall på ett föredömligt sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion
(godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett föredömligt sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri. (godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)

2) Litteraturlista
Comments: Litteratur Marknadsinriktad virkesförsörjning 2021 Andersson, L. Att analysera och konstruera en timmerprislista. Skogsarbeten, Resultat nr 5. 1990. Bengtsson,K. Björklund, L. Wennerholm, H. Värdeoptimerat virkesutnyttjande. SIMS Rapport nr 50, sid 15-32. Berg, Bjurulf m.fl. Uppdelning av granmassaved efter egenskaper. Skogforsk, Resultat Nr 6, 1995. Björklund, L. Moberg, L. 1999. Trädmodeller-nyckeln till högre virkesvärde. SLU, Fakta skog nr 8. 4s. Brändström, J. Jonsson, M. Persson, E. Weslien, J. Wilhelmsson, L. 2005. Lagring av virke i stormens spår. Skogforsk. Resultat nr 2, 2005. Fjeld, D. Dahlin, B. Nordic logistics handbook Jonsson, Maria. 2004. Wet storage of roundwood-effects on wood properties and treatment of run-off water. ( ur doktorsavhandling) Moberg, L. Wilhelmsson, L. Nya beräkningsmodeller för vedegenskaper-ett verktyg för bättre utnyttjande av massaveden. Skogforsk. Resultat nr 3, 2003. Möller, J. von Essen, !. 1997. Fördelningsaptering-en fungerande metod även på små trakter och vid liten tillåten värdeavvikelse. Skogforsk, Resultat nr 14. 4s Nylinder, M. 2015. Massaved. Inst för skogens produkter, SLU. 9s Persson, E, Sjöström, M. Sundblad, L-G. Wiklund, S. Wilhelmsson, L. Färskt virke-en utmaning för skogsbruk och virkesmätning. Skogforsk, Resultat nr 8, 2002 Sondell, J. Moberg, L. Möller, J. 2004. Automatisk friskkvistaptering fungerar i praktiken. Skogforsk, Resultat nr 15. 4s. STFI-Packforsk, 2008. Rapport 366. Vedråvara, logistik och effektivitet. 15s Utdelat material

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Forest Science - Master´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Forest science
Course code: SG0206 Application code: SLU-40010 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Biomaterials and Technology Pace: 100%