Ny sökning
SG0206

Marknadsinriktad virkesförsörjning

Kursen innehåller en kombination av föreläsningar, övningar och självstudier. Övningar fokuserar bland annat på att ge studenterna kunskaper i industriell försörjnings- och leveransplanering. Kursen innehåller obligatoriska moment, främst i form av övningar och inlämningsuppgifter.


Information från kursledaren

Marknadsinriktad virkesförsörjning
Hej och välkomna till kursen! Under rådande omständigheter kommer hela kursen att genomföras via zoom. All information kommer att finnas tillgänglig via canvaskurshemsida. Mötesinbjudan till de olika moment kommer att återfinnas i kurskalendern för kurshemsidan.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0206-40010 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0206

Läsåret 2021/2022

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40019)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2019/2020

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40030)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40059)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Marknadsinriktad virkesförsörjning (SG0206-40078)

2018-03-19 - 2018-04-29

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betyg Lärandemål 1 Lärandemål 2U
U Ej uppnådda Ej uppnådda
3 Studenten skall på ett tillfredsställande sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett tillfredsställande sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri.
(godkända övningar samt 60% av maxpoäng på examinationen krävs)
4 Studenten skall på ett bra sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion.
(godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett bra sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri (godkända övningar samt 70% av maxpoäng på examinationen krävs)
5 Studenten skall på ett föredömligt sätt, genom kunskap om kvalitetsfrågor, leveransformer, trädmodeller, apteringsprinciper och prislistor, fibervariationer samt virkeshantering från skog till industri, förstå och kunna redogöra för frågor som berör principerna för en behovsstyrd råvaruproduktion
(godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)
Studenten skall på ett föredömligt sätt kunna förklara och redogöra för huvudbegrepp och grundprinciper för upphandling och styrning av drivning och transport i syfte att kunna uppfylla leveransplaner inom försörjningskedjan från skog till industri. (godkända övningar samt 80% av maxpoäng på examinationen krävs)

Litteraturlista

  1. Litteratur virkeslära [Litteratur virkeslära] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0206/40030.1920/litteratur0206.pdf)1) Litteraturlista Kommentar: Litteratur Marknadsinriktad virkesförsörjning 2021

Andersson, L. Att analysera och konstruera en timmerprislista. Skogsarbeten, Resultat nr 5. 1990.

Bengtsson,K. Björklund, L. Wennerholm, H. Värdeoptimerat virkesutnyttjande. SIMS Rapport nr 50, sid 15-32.

Berg, Bjurulf m.fl. Uppdelning av granmassaved efter egenskaper. Skogforsk, Resultat Nr 6, 1995.

Björklund, L. Moberg, L. 1999. Trädmodeller-nyckeln till högre virkesvärde. SLU, Fakta skog nr 8. 4s.

Brändström, J. Jonsson, M. Persson, E. Weslien, J. Wilhelmsson, L. 2005. Lagring av virke i stormens spår. Skogforsk. Resultat nr 2, 2005.

Fjeld, D. Dahlin, B. Nordic logistics handbook

Jonsson, Maria. 2004. Wet storage of roundwood-effects on wood properties and treatment of run-off water. ( ur doktorsavhandling)

Moberg, L. Wilhelmsson, L. Nya beräkningsmodeller för vedegenskaper-ett verktyg för bättre utnyttjande av massaveden. Skogforsk. Resultat nr 3, 2003.

Möller, J. von Essen, !. 1997. Fördelningsaptering-en fungerande metod även på små trakter och vid liten tillåten värdeavvikelse. Skogforsk, Resultat nr 14. 4s Nylinder, M. 2015. Massaved. Inst för skogens produkter, SLU. 9s

Persson, E, Sjöström, M. Sundblad, L-G. Wiklund, S. Wilhelmsson, L. Färskt virke-en utmaning för skogsbruk och virkesmätning. Skogforsk, Resultat nr 8, 2002

Sondell, J. Moberg, L. Möller, J. 2004. Automatisk friskkvistaptering fungerar i praktiken. Skogforsk, Resultat nr 15. 4s.

STFI-Packforsk, 2008. Rapport 366. Vedråvara, logistik och effektivitet. 15s

Utdelat material

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SG0206 Anmälningskod: SLU-40010 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%