New search
ST0058

Statistics for Business and Economics

I denna kurs kommer du i kontakt med verktyg för att beskriva och analysera ekonomiska data. Med datorns hjälp får du med statistiska programpaket analysera typiska situationer.

I kursen introduceras du till kraftfulla och allmängiltiga statistiska metoder, som regressions- och tidserieanalys. Dessutom lär du dig grunderna i att planera marknadsundersökningar, göra urval, sammanställa och utvärdera data.

Du tillämpar dina kunskaper i ett flertal projekt som pågår under hela kurstiden, där du både får planera en undersökning och analysera inhämtade data med hjälp av statistiska programpaket.

Course evaluation

Additional course evaluations for ST0058

Academic year 2023/2024

Statistics for Business and Economics (ST0058-20193)

2023-10-31 - 2024-01-14

Academic year 2022/2023

Statistics for Business and Economics (ST0058-20041)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Statistics for Business and Economics (ST0058-40098)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

Statistics for Business and Economics (ST0058-40109)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Statistics for Business and Economics (ST0058-40085)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Statistics for Business and Economics (ST0058-40064)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Statistics for Business and Economics (ST0058-40023)

2018-03-19 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Statistics for Business and Economics (ST0058-40041)

2017-03-20 - 2017-06-04

Syllabus and other information

Litterature list

Newbold, P., Carlson, W. L. & Thorne, B. (2020). Statistics for Business and Economics. Global edition. 9:e upplagan.
Pearson Education Limited.

Wenemark, M (2023) Enkätmetodik: att planera och genomföra en undersökning. Studentlitteratur ISBN: 9789147147298

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Political Science - Sustainable Development (BSc) Agricultural Business and Economics Business and Economics - Sustainable Development (BSc) Forest Business Management (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 26170 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Statistics
Course code: ST0058 Application code: SLU-20180 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Energy and Technology Pace: 100%