New search
TD0013

Food today and tomorrow, from different perspectives

Information from the course leader

210531:

Hej

Nu är det bara en dryg vecka till kursstart; tisdag 8/6 kl. 17.00-19.00. Om du är antagen, men ännu inte har gått in på lärplattformen Canvas (se nedan), så vore det bra om du kan göra det snart, så att du får tillgång till all information om kursen, inte minst länken till det första kurstillfället online via Zoom. Glöm heller inte att du måste registrera dig på kursen.

Om du är antagen, men har upptäckt att du inte har möjlighet att gå kursen, så vore det bra om du kan meddela kursledare Marie Olsson detta: Marie.Olsson@slu.se eftersom då kan platsen gå till någon annan som vill gå kursen, och vi har många som står på reservplats.

Har du några frågor angående kursen, så är du mycket välkommen att kontakta mig.

Vänliga hälsningar, Marie

-------------------------------------------------------------

Hej

Nu har antagningsbeskeden gått ut, och jag vill välkomna dig som har blivit antagen till kursen!

Årets sommarkurs Maten idag och i morgon, från olika perspektiv kommer att innehålla moment där du studerar självständigt när det passar dig bäst, och en del moment som är obligatoriska att närvara vid en viss andel. Kursen är upplagd enligt följande:

• Ett kurstillfälle per vecka, och till detta tillfälle skall kurslitteraturen till detta avsnitt vara inläst. Först en inledande föreläsning, och sedan seminarium med diskussioner i grupp. Tiden blir kl. 17-19 på tisdagar. Du måste vara med på ett visst antal av dessa. Dessa sker via internet och mötesverktyget Zoom.

• Efter varje tillfälle finns det ett quiz på lärplattformen Canvas, som skall göras. Dessa kan göras när du har möjlighet.

• Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen under ca en vecka, med mer övergripande frågor.

För godkänd kurs krävs :

Godkänt deltagande i kurstillfällen (minst 50% av tillfällena)

Godkänt resultat på individuella quiz-uppgifter (minst ca 85% av tillfällena)

Godkänt resultat på skriftlig examination (hemtentamen, som kommer att vara i slutet av augusti)

Via lärplattformen Canvas kommer du att få ytterligare information, och där hittar du även kurslitteraturlistan. Glöm inte att registrera dig på kursen!

Här finns mer information:

Registrering på kursen efter antagningsbeskedet:

När du har antagits till en kurs måste du först tacka ja till din plats för att behålla den. Därefter måste du också registrera dig på kursen, och då får du också tillgång till Canvas (se nedan). Här hittar du information om hur detta går till:

https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/att-tanka-pa/

Zoom

Vi kommer att använda oss av Zoom, som är ett mötesverktyg för e-möten med möjlighet att kommunicera via video, audio och chatt. För din del innebär det oftast att du bara ansluter via en länk. Länkarna hittar du på Canvas, under en särskild modul. Här hittar du mer information om Zoom (se ”Börja använda Zoom”, samt de olika guiderna som finns nederst på sidan):

Programvara och verktyg för studier och distansundervisning | Studentwebben (slu.se)

Föreläsningarna och seminarierna kommer inte att spelas in enligt SLU:s juridiska rekommendationer för distansundervisning. Orsaken till detta är studenters integritet (de skulle finnas med på filmen) och att juridiskt blir filmerna offentliga handlingar.

Canvas

Canvas är den lärplattform som vi kommer att använda oss av på kursen. Här kommer du att hitta den mesta informationen om kursen, och endast en mindre del kommer att finnas på kurshemsidan. På Canvas kommer du också kunna lägga upp svaren på de uppgifter som du gör under kursens gång. Här hittar du mer information om Canvas:

https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/

Vi ses!

Vänliga hälsningar, Marie Olsson, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0013-50089 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0013

Academic year 2022/2023

Food today and tomorrow, from different perspectives (TD0013-50099)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2021/2022

Food today and tomorrow, from different perspectives (TD0013-50095)

2022-06-06 - 2022-08-28

Academic year 2019/2020

Food today and tomorrow, from different perspectives (TD0013-50087)

2020-06-08 - 2020-08-30

Syllabus and other information

Syllabus

TD0013 Food today and tomorrow, from different perspectives, 7.5 Credits

Maten idag och i morgon, från olika perspektiv

Subjects

Horticultural Science Food Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Home examination 3.5 0102
Compulsory activities 4.0 0103

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

General entry requirements for higher education.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

. If a student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.

If a student has been granted targeted study support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative form of assessment.

If this course is discontinued, SLU will decide on transitional provisions for the examination of students admitted under this syllabus who have not yet been awarded a Pass grade.

For the assessment an independent project (degree project), the examiner may also allow a student to add supplemental information after  the deadline for submission.  For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course instance which the student has been admitted to and registered on.

If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.

Additional information

.

Responsible department

Department of Plant Breeding

Cooperating departments:

Department of People and Society Department of Biosystems and Technology Department of Landscape Architecture, Planning and Management Department of Plant Protection Biology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litterature list

  1. Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar och websidor. Ingen särskild kursbok kommer att användas Kommentar: Den fullständiga litteraturlistan kommer att finnas tillgänglig via lärplattformen Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science Food Science
Course code: TD0013 Application code: SLU-50089 Location: Independent courses Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 50%