New search
TD0017

The history and future of cultivated plants in Sweden

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av att få grundläggande kunskap om de växter som vi odlar i Sverige idag och deras betydelse för vår vardag med fokus på våra livsmedelsgrödor.Kulturväxter är de växter som vi odlat och på olika sätt använt i vår vardag under en mycket lång tid. De har gett oss mat, kläder, bostad, bränsle, färger, läkemedel och njutningsmedel. I kursen kommer du att lära dig om växternas ursprung, odling, användning och växtförädlingens roll för dessa. Du kommer också få öva dig på att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till de odlade växterna. Kunskap om våra odlade växter i både historiskt och framåtblickande perspektiv är viktigt för att skapa ett framtida socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.Kursen inleds och avslutas med ett digitalt möte. Däremellan arbetar studenten individuellt och tidsmässigt fristående med en rad moduler. För varje modul behandlas en gröda eller växtgrupp. Kursen avslutas med en summerande uppgift.

Information from the course leader

Varmt välkommen till kursen!

I denna kurs kommer du att få lära dig om våra odlade växter i Sverige, kulturväxterna, ur både ett genetiskt, kulturhistoriskt och framtida perspektiv. Du kommer att få lära dig om hur inte bara vi förändrat växterna, utan hur de förändrat oss! Vi hoppas att du genom kursen får inblick i hur viktiga dessa grödor är för vår överlevnad, och hur de påverkar dig i din vardag. Vi är stolta över att kunna samla några av Sveriges främsta lärare och forskare från olika universitet inom ramen för detta tema, och att sprida deras kunskap vidare till er.

Schema

Kursen ges på halvfart och går helt på distans med ett digitalt introduktions möte tisdag 8 juni kl 15.30-17.30 samt ett digitalt obligatoriskt avslutningsmöte torsdagen den 26 augusti kl 15.30-17.30, båda via zoom. Gå in på lärplattformen Canvas och presentera dig kort enligt instruktion i Modul 1 senast innan introduktionsmötet. Kursintroduktionen kommer att spelas in och läggas upp på vår lärplattform Canvas så att du kan se den i efterhand. Under resten av kursen ska du jobba självständigt med kursens moduler (se nedan) och du ska ha lämnat in alla delar för examination innan kursslut (27 augusti).

En inbjudan till introduktionsmötets zoomrum kommer att skickas ut strax innan kursstart via mail. Har du inte använt zoom innan? Det är oftast väldigt enkelt, men titta gärna på denna länk om du vill se hur det går till att koppla upp sig: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting. Om du är intresserad av att testa zoom dagen innan introduktionsmötet så maila till asa.grimberg@slu.se.

Kursens innehåll

Kursen består av ett antal olika moduler med föreläsningar, litteratur, quiz och inlämningsuppgifter, allt tillgängligt digitalt via Canvas. I de tre första modulerna får du en introduktion till jordbrukets och trädgårdsodlingens historia samt får du lära dig om hur våra kulturväxter uppstod. Därefter följer åtta moduler där du får göra en djupdykning i en gröda i taget från ett både genetiskt, kulturhistoriskt och framtida perspektiv; potatis, bondböna, korn/sädesslag, äpple, humle, kål, bär och slutligen lök/kryddväxter. Exempel på frågeställningar som tas upp är: Var kommer grödan ifrån? När började den odlas i Sverige? Hur odlade man den förr? Vad har den använts till? Vilka sorter odlade man? Finns de bevarade idag? Gjordes någon växtförädling på grödan? Hur odlas den idag? Vad används den till idag? Vilkas sorter finns på marknaden? Vilka utmaningar finns med grödan idag? Görs det växtförädling på grödan idag? Vilken genetisk diversitet finns att tillgå? Vilken forskning görs kopplat till växtförädling på grödan i Sverige? I nästföljande modul behandlas genbanker och fröupprop och deras betydelse för vår framtida odling av olika grödor. Avslutningsvis kommer du att få göra ett fördjupningsarbete där du enligt givna frågeställningar skriver om en valfri gröda med utgångspunkt antingen i en produkt i ditt skafferi eller i ett befintligt konstverk.

Litteratur

Obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0017-50087 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0017

Academic year 2023/2024

The history and future of cultivated plants in Sweden (TD0017-50175)

2024-06-03 - 2024-09-01

Academic year 2022/2023

The history and future of cultivated plants in Sweden (TD0017-50071)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2021/2022

The history and future of cultivated plants in Sweden (TD0017-50093)

2022-06-06 - 2022-08-28

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier

För att bli godkänd på kursen ska studenten:

Kunna redogöra för grundläggande begrepp rörande de odlade växternas utveckling och nyttjande genom 1) godkända quiz samt 2) att använda begrepp och terminologi på ett korrekt sätt i sin inlämningsuppgift.

Kunna beskriva och jämföra de i kursen ingående växternas egenskaper, ursprung, odlingsform och användningsområden i Sverige i både historiskt och nutida perspektiv genom 1) godkända quiz samt 2) godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

Kunna redogöra för grunderna inom växtförädling och hur tillgången på genetisk diversitet kan vara viktig för framtida förädlingsarbete genom 1) godkända quiz samt 2) godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

Kunna identifiera framtida samhällsutmaningar och resonera kring lösningar kopplade till de odlade växterna genom godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

Litterature list

  1. Kurslitteratur Kommentar: Obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science Biology Horticultural science Biology
Course code: TD0017 Application code: SLU-50087 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 50%