New search
TD0017

The history and future of cultivated plants in Sweden

Varmt välkommen till kursen!

I denna kurs kommer du att få lära dig om våra odlade växter i Sverige, kulturväxterna, ur både ett genetiskt, kulturhistoriskt och framtida perspektiv. Du kommer att få lära dig om hur inte bara vi förändrat växterna, utan hur de förändrat oss! Vi hoppas att du genom kursen får inblick i hur viktiga dessa grödor är för vår överlevnad, och hur de påverkar dig i din vardag. Vi är stolta över att kunna samla några av Sveriges främsta lärare och forskare från olika universitet inom ramen för detta tema, och att sprida deras kunskap vidare till er.

Schema

Kursen ges på halvfart och går helt på distans med ett digitalt introduktions möte tisdag 8 juni kl 15.30-17.30 samt ett digitalt obligatoriskt avslutningsmöte torsdagen den 26 augusti kl 15.30-17.30, båda via zoom. Gå in på lärplattformen Canvas och presentera dig kort enligt instruktion i Modul 1 senast innan introduktionsmötet. Kursintroduktionen kommer att spelas in och läggas upp på vår lärplattform Canvas så att du kan se den i efterhand. Under resten av kursen ska du jobba självständigt med kursens moduler (se nedan) och du ska ha lämnat in alla delar för examination innan kursslut (27 augusti).

En inbjudan till introduktionsmötets zoomrum kommer att skickas ut strax innan kursstart via mail. Har du inte använt zoom innan? Det är oftast väldigt enkelt, men titta gärna på denna länk om du vill se hur det går till att koppla upp sig: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting. Om du är intresserad av att testa zoom dagen innan introduktionsmötet så maila till asa.grimberg@slu.se.

Kursens innehåll

Kursen består av ett antal olika moduler med föreläsningar, litteratur, quiz och inlämningsuppgifter, allt tillgängligt digitalt via Canvas. I de tre första modulerna får du en introduktion till jordbrukets och trädgårdsodlingens historia samt får du lära dig om hur våra kulturväxter uppstod. Därefter följer åtta moduler där du får göra en djupdykning i en gröda i taget från ett både genetiskt, kulturhistoriskt och framtida perspektiv; potatis, bondböna, korn/sädesslag, äpple, humle, kål, bär och slutligen lök/kryddväxter. Exempel på frågeställningar som tas upp är: Var kommer grödan ifrån? När började den odlas i Sverige? Hur odlade man den förr? Vad har den använts till? Vilka sorter odlade man? Finns de bevarade idag? Gjordes någon växtförädling på grödan? Hur odlas den idag? Vad används den till idag? Vilkas sorter finns på marknaden? Vilka utmaningar finns med grödan idag? Görs det växtförädling på grödan idag? Vilken genetisk diversitet finns att tillgå? Vilken forskning görs kopplat till växtförädling på grödan i Sverige? I nästföljande modul behandlas genbanker och fröupprop och deras betydelse för vår framtida odling av olika grödor. Avslutningsvis kommer du att få göra ett fördjupningsarbete där du enligt givna frågeställningar skriver om en valfri gröda med utgångspunkt antingen i en produkt i ditt skafferi eller i ett befintligt konstverk.

Litteratur

Obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-08-22 and 2021-09-12

TD0017 The history and future of cultivated plants in Sweden, 7.5 Credits

De odlade växternas historia och framtid i Sverige

Syllabus approved

2020-10-21

Subjects

Biology Horticultural science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalence of general entrance requirements for higher education studies.

Objectives

The aim of the course is to provide basic knowledge about the history and future of the cultivated plants, and their significance for our everyday lives. The focus will be on the plants’ origin, cultivation, use and breeding. The course will also train the student in analyzing, arguing and drawing conclusions about solutions to future societal challenges linked to cultivated plants.

After this course the student will be able to:
- Describe basic concepts concerning the development and use of cultivated plants
- Describe and compare the properties, origins, form of cultivation and areas of use in both historical and comtemporary perspectives
- Explain the basics of plant breeding and how access to genetic diversity can be important for future plant breeding
- Identify future societal challenges and reason about solutions connected to the cultivated plants.

Content

The course is given as a distance course over the summer with an introductory and concluding digital meeting. In between, the students works individually and temporally independently with a number of modules. The course ends with a summative assignment.

Cultivated plants are the plants that we have grown and used in different ways in our everyday lives for a very long time. They have given us food, clothes, housing, fuel, paints, medicines and stimulants. For each module, the origin, cultivation and use of a crop are treated, as well as how they can be used to create a socially, economically and environmentally sustainable society. Also more general topics related to plant breeding will be treated within the course, such as the importance of gene banks in maintaining access to gene resources with genetic diversity. The course focuses mainly on plants that have been or are important for the primary production of food in Sweden, such as potatoes, barley, broad beans, cabbage, hops and apples. It is an interdisciplinary course but with a clear scientific focus. The student will also be able to practice analyzing, arguing and drawing, conclusions about solutions to future societal challenges linked to the cultivated plants in Sweden.

Formats and requirements for examination

Approved assignments and mandatory elements.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Plant Breeding

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biology field: Genetik

Betygskriterier

För att bli godkänd på kursen ska studenten:

Kunna redogöra för grundläggande begrepp rörande de odlade växternas utveckling och nyttjande genom 1) godkända quiz samt 2) att använda begrepp och terminologi på ett korrekt sätt i sin inlämningsuppgift.

Kunna beskriva och jämföra de i kursen ingående växternas egenskaper, ursprung, odlingsform och användningsområden i Sverige i både historiskt och nutida perspektiv genom 1) godkända quiz samt 2) godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

Kunna redogöra för grunderna inom växtförädling och hur tillgången på genetisk diversitet kan vara viktig för framtida förädlingsarbete genom 1) godkända quiz samt 2) godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

Kunna identifiera framtida samhällsutmaningar och resonera kring lösningar kopplade till de odlade växterna genom godkänd inlämningsuppgift utifrån angivna instruktioner.

1) Kurslitteratur
Comments: Obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Horticultural science
Course code: TD0017 Application code: SLU-50087 Location: Independent courses Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 50%