New search
TN0256

Planning of rural buildings

Kursen vänder sig till dig som intresserad av hur man planerar byggnader på landsbygden som t.ex. byggnader för djurproduktion, gårdsbutik, tork eller maskinhall. Undervisningen anknyter till såväl nationell som internationell forskning samt praktisk erfarenhet för att du ska få kunskap som kan tillämpas i ett större byggnadsplaneringsprojekt.

För att kunna planera byggnader behöver du en bred kunskap inom många områden. Föreläsningar, litteraturstudier, uppgifter och studiebesök ger dig kunskap om byggprocessens olika skede. Du får lära dig att analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning samt beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för olika landsbygdsnäringar. Andra områden som är viktiga vid planering av byggnader är estetik, arkitektur, inplacering i landskapet och lagstiftning.

Det är idag fokus på hållbarhet och i kursen finns uppgifter och seminarier där det redovisas och diskuteras hållbart byggande ur flera aspekter. I kursen får du också lära dig att använda en del digitala program som för utformning av ritningar (Auto-CAD), perspektiv och illustrationer, kostnads- och ventilationsberäkningar, AMA-beskrivning, m.fl.

I ett större projektarbete får du övning i att utforma beskrivningar och ritningar som situationsplan, plan, sektion, fasader och detaljer. Handlingarna skall visa att du kan planera byggnader utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav.

Information from the course leader

Välkommen till kursen ”Byggnadsplanering”!

Kursen behandlar planering av byggnader och anläggningar huvudsakligen för landsbygden. Områden som tas upp är bl.a. den historiska utvecklingen av landsbygdens byggnader, planeringsförutsättningar, utrymmes- och platsbehovsberäkningar, byggnadernas inplacering i landskapet och kulturtradition, arkitektur, hållbart byggande, val av material och konstruktionsteknologi, myndighetstillstånd, kostnadskalkyler-ekonomi, entreprenadjuridik och byggnadsstyrning samt nya idéströmningar inom byggsektorn.

Kursen innehåller ett flertal inlämningsuppgifter och två seminarieuppgifter samt ett större projektarbete där det ges övning i att utforma ritningar och beskrivningar för olika skeden i byggprocessen. Handlingarna skall visa att man kan planera byggnader utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv med hänsyn till funktionella, konstruktiva och arkitektoniska krav.

En hel del material finns redan uppladdad på den digitala studieplatformen CANVAS men det kommer att fyllas på ytterligare under kursens gång. Litteraturen kommer att struktureras under rubriker. Arbetet med att förbättra plattformen kommer att göras under kursens gång.

Under ”Uppgifter” ska du senare lämna in dina uppgifter och projekt.

Om ni har frågor eller behöver hjälp kontakta mig gärna genom Canvas eller maila till gyorgy.angelkott.bocz@slu.se eller ring mig på 0761475992 tack!

Lycka till med kursen!

György Ängelkott Bocz Alnarp, 2023-09-22

Kursansvarig

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TN0256-30294 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0256

Academic year 2022/2023

Planning of rural buildings (TN0256-30054)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Planning of rural buildings (TN0256-30164)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2020/2021

Planning of rural buildings (TN0256-30266)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Planning of rural buildings (TN0256-30066)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Planning of rural buildings (TN0256-30068)

2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Planning of rural buildings (TN0256-30013)

2018-01-15 - 2018-03-25

Academic year 2016/2017

Planning of rural buildings (TN0256-30097)

2017-01-16 - 2017-03-26

Academic year 2015/2016

Planning of rural buildings (TN0256-30182)

2016-01-18 - 2016-03-27

Academic year 2014/2015

Planning of rural buildings (TN0256-30196)

2015-01-19 - 2015-03-29

Academic year 2013/2014

Planning of rural buildings (TN0256-30190)

2014-01-20 - 2014-03-30

Academic year 2012/2013

Planning of rural buildings (TN0256-30242)

2013-01-21 - 2013-03-31

Academic year 2010/2011

Planning of rural buildings (TN0256-30275)

2011-01-17 - 2011-03-27

Academic year 2009/2010

Planning of rural buildings (TN0256-30166)

2010-01-18 - 2010-03-28

Academic year 2008/2009

Planning of rural buildings (TN0256-30232)

2009-01-12 - 2009-03-15

Syllabus and other information

Litterature list

Böcker

Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M. & Nyström, S. (2022) Arkitektens handbok. Upplaga 14:1. Lund: Studentlitteratur. (695 s)

Westin, A. (senaste version). Övningsbok Auto CAD. Alnarp. Inst för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kompendium

Kompendium – 500 sidor

Övriga läromedel

Valbar litteratur för andra djurslag eller verksamheter kan tillkomma motsvarande ca 300 sidor i samråd med kursledaren

Författningstext i gällande lydelser tillkommer.

Referenslitteratur

Ascárd, K. & Hörndahl, T. (2009). *Gårdsmejeri och gårdsbutik *– en planeringshandledning för småskalig livsmedelsförädling och försäljning. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.

Ascárd, K. & Hörndahl, T. (2006). *Ombyggnadshandbok *– Byggnader för ekologisk slaktgris. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.

Burström, P, G. (2021), Byggnadsmaterial, Tillverkning, egenskaper och användning. Upplaga 4. Lund; Studentlitteratur. (631 s)

Nordstrand, U. (2008), Byggprocessen. 4:e upplagan. Stockholm: Liber. (247 s)

SIS (2012) *Ekonomibyggnader *– Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet. Stockholm: SIS. (Teknisk specifikation SIS-TS 37:2012). (97 s)

Strandberg, B. & Lavén, F. (2021). Bygga hus, Illustrerad bygglära. Upplaga 4, Lund: Studentlitteratur, (479 s).

Söderberg, J. (2011). Att upphandla byggprojekt. Upplaga 6:3. Lund: Studentlitteratur. (338 s)

Ventorp, M. & Michanek, P. (2001). *Att bygga häststall *– en idéhandbok. Alnarp: Inst f. jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture and Rural Management (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Technology Agricultural Science Technology Agricultural science
Course code: TN0256 Application code: SLU-30294 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%