New search
TN0327

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production

The course consists of following sections: • Mass and energy flows and energy concepts, described from a physical, chemical and biological perspective. • Soil and substrate concepts, described from a physical, chemical and biological perspective. • Basic hydrological and climatological concepts. • Manipulation of plant growth and development with the help of external growth factors. • Use of growth substrate and fertilisers in horticulture. • Study trips and demonstrations will be used to exemplify theoretical components of the course.
Scheduled laboratory work, demonstrations, group discussions, presentations and excursions are mandatory.


Information from the course leader

Ett preliminärt schema för TN0327 har nu lagts ut.

Informationen om kursen kommer framöver att läggas ut i kursrummet i Canvas.

Välkommen till kursen!

Hälsningar

Siri Caspersen

Kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TN0327-30213 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0327

Academic year 2022/2023

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30207)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2022/2023

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-SALI1)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30141)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2020/2021

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30134)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30275)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30125)

2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30081)

2018-01-15 - 2018-03-25

Academic year 2016/2017

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30073)

2017-01-16 - 2017-03-26

Academic year 2015/2016

Technology, Soil and Climate for Horticultural Production (TN0327-30263)

2016-01-18 - 2016-03-27

Syllabus and other information

Litterature list

Obligatoriska kursböcker

 • **Eriksson J, Dahlin S, Nilsson I, Simonsson M 2011 **Marklära. Studentlitteratur.
 • **Raab B, Vedin H 2004 ***Klimat, sjöar och vattendrag. *Sveriges Nationalatlas. Kopia kan köpas i Receptionen i Alnarpsgården (utsåld från förlaget).

Obligatoriska artiklar och kompendier

 • Alsanius B 2006 Gödsel och gödselmedium. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Alsanius B 2006 **Växtplatsens förråd - växtens behov. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Alsanius B, Kritz G 2006 *oHortikulturella odlingssubstrat. Kompendium. Inst f Växtvetenskap, SLU-Alnarp. ***(Canvas)

 • **Areskoug M 2006 **Miljöfysik, energi för hållbar utveckling. Studentlitteratur. Kap 16. (Canvas)

 • **Ascard J, Björkholm AM 2014 **Teknik för småskalig ekologisk grönsaksodling. Jordbruksinformation 2014:7.

 • Ascard K 2003 Lager för kvalitetsprodukter. Jordbruksverket.

 • Ascard J 2015 Ogräsreglering. Jordbruksverket P 10:9.** **

 • Energimyndigheten *Värme i villan. *s. 1-36. (Canvas)

 • Gullfiber (Isover) 1998:* Isolerteori*. s. 4-14. (Canvas)

 • **Hörndahl T 2009 **Strömningslära. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU. (Canvas)

 • Hörndahl T 2010 Tekniska grundbegrepp. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik (Canvas)

 • Hörndahl T, Nimmermark S 2020 *Formel- och tabellsamling i teknologi, kemi och statistik för trädgårdsingenjörsprogrammet. *Inst f Biosystem & Teknologi, SLU. sid 5-20 + 27-49. (Säljs i Receptionen i Alnarpsgården)

 • Malgeryd J 2003 Spridning av gödsel i ekologisk odling. Jordbruksverket. (Googla)

 • **Möller Nielsen J, Nimmermark S 2019 **Växthusteknik. Jordbruksverket.

 • Nimmermark S 1996 Potatislagring. Rapport 109. Inst f Jordbrukets Biostystem och Teknologi, SLU-Alnarp. (Canvas)

 • **Stephansson O mfl 1987 **Jord, berg, luft, vatten. Utbildningsradion. s. 6-41, 50-77, 116-123. (Finns som referenslitteratur i Alnarpsbiblioteket: Ca 02/120)

 • **Svensson B + Nordmark L 2015 **Maskiner & teknik för frukt- och bärodling. Föreläsnings-anteckningar. (Utdelas)

 • Svensson S-E 2003 *Bevattning i grönsaksodling. *Jordbruksverket.

 • Svensson S-E, Hansson D 2003 Jordbearbetning och sådd av grönsaker. Jordbruksverket. (Googla)

 • Svensson S-E, Hansson D 2003 Plantering av grönsaker. Jordbruksinformation 2003:9, s 10-19. (Googla)

 • Sällvik K, Ehrlemark A 2007 Fuktig luft. Inst f Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU-Alnarp. (Canvas)

Observera att:

 • I den här kursen ingår litteratur utöver detta i den **supplerande litteraturen **och är inte obligatorisk.

 • Jordbruksinformation samt övriga skrifter från Jordbruksverket kan laddas ner från Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se. Dessa skrifter hittas enklast via Google.

Supplerande litteratur

 • **Ashman MR, Puri G 2008 **Essential Soil Science. Blackwell Publishing.
 • **Caron J, Schmielewski G, Alsanius BW, Zheng Y, and Michel JC 2023 **An updated glossary of terms and basic characteristics of growing media. *Acta Horticulturae* 1377, 925-934. doi:10.17660/ActaHortic.2023.1377.116
 • **Delin S, Engström L **2021 *Att sprida organiska gödselmedel.* JO21:2. Jordbruksverket.** **
 • **Fridell K, Gustafsson EL 2013 **Kompendium i markfysik: Kompletterande litteratur. (Canvas)
 • **Nimmermark S 1992 ***Växthusteknik med anpassning för Norrland. *Special-meddelande 195, Inst. f. Lantbrukets byggnadsteknik, SLU. valda sidor (Biblioteket)
 • **Nimmermark S 2016 **Instuderingshjälp till Areskoug (2006) (Canvas)
 • **Nimmermark S, Möller Nielsen J 2014 **Klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus – Aktuellt kunskapsläge. Rapport 2014:19. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap, SLU. (Canvas)
 • **Sandin H 2006 **Bevattning och växtnäringsutnyttjande. Greppa Näringen, 34 sidor. (Googla, eller gå in på www.greppa.nu och sök under Broschyrer)
 • **Tahvonen R **Styrning av odlingsförhållanden i modern trädgårdsproduktion
 • **Neuman L, Sörkvist L **Fältmaskiner i lantbruket - från bearbetning till skörd, L&L Förlag.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Syllabus for Horticultural Management – Gardening and Horticultural Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Technology Horticultural Science Technology Horticultural science
Course code: TN0327 Application code: SLU-30213 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%