CV page

Henrik Hansson

Henrik Hansson

Contact

Researcher at the Department of Molecular Sciences; Matens strukturer och egenskaper
Telephone: +4618672069, +46703086503
Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala

Publications list: