CV page

Karin Blombäck

Karin Blombäck

Contact

Research Group Leader at the Department of Soil and Environment; Agricultural water management
Telephone: +4618671263
Postal address:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Visiting address: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publications list: