CV-sida

Karin Blombäck

Karin Blombäck
Jag jobbar med forskning och fortlöpande miljöanalys (FOMA) rörande kvävets (N) och fosforns (P) dynamik i mark-växtsystemet, med speciellt fokus på näringsläckage.

Presentation

Inom forskningsgruppen använder och vidarutvecklar vi simuleringsmodellerna ICECREAMDB och SOILNDB för beräkning av förluster av P respektive N. Jag jobbar också med frågor rörande anläggning och skötsel av sportgräs, framför allt för golf. Jag undervisar grundläggande markvetenskap, och har de senaste åren framförallt undervisat markfysik inom markkurserna på Lanskapsarkitektprogrammet.


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618671263
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: