Jump to main content

Search employee










Number of search results: 1
Ali Moazzami
Ali Moazzami
Researcher at the Department of Molecular Sciences; Organisk kemi

Telephone: +4618672048
E-mail: ali.moazzami@slu.se

Postal address:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Visiting address: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna , Uppsala



Loading…