Sveriges lantbruksuniversitet

Department of Landscape Architecture, Planning and Management


Det finns 135 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:
PhD forum in Alnarp

PhD forum in Alnarp

catherine.kihlstrom@slu.se Welcome to a forum open for all PhD students at the NJ and LTV faculties with Landscape architecture as main subject. During the last semester, spring 2018, a seminar

Curious about landscape observatories?

Curious about landscape observatories?

catherine.kihlstrom@slu.se Welcome to listen to international and Swedish speakers. Save the date. More information will come soon. The auditorium, Alnarpsgården, Sundsvägen 6 Alnarp Anne-Lii

Curious about landscape observatories?

Curious about landscape observatories?

catherine.kihlstrom@slu.se Welcome to listen to international and Swedish speakers. Save the date. More information will come soon. The auditorium, Alnarpsgården, Sundsvägen 6 Alnarp Anne-Lii

SLU Landscape Days in Alnarp 2018

SLU Landscape Days in Alnarp 2018

catherine.kihlstrom@slu.se It has been three years since the first SLU Landscape day was held, in October 2015, at Ultuna and to mark the occasion, Fall 2018 SLU Super Landscape Day will open, and

PhD forum in Alnarp

PhD forum in Alnarp

catherine.kihlstrom@slu.se Welcome to a forum open for all PhD students at the NJ and LTV faculties with Landscape architecture as main subject. During the last semester, spring 2018, a seminar

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk: Emily Vogler

SLU Urban Talk:The Future of Dams - The Role of Design in Supporting Complex Environmental Decisions hanna.weiber.post@slu.se Welcome to the autumn edition of SLU Urban Talk in Malmö! On October 16

Urban Food

De vinnande förslagen presenterades vid Mat och Städer-konferensen i Malmö den 19 september. Tre vinnande lag i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenterades vid Mat och

Urban Food

De vinnande förslagen presenterades vid Mat och Städer-konferensen i Malmö den 19 september. Tre vinnande lag i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenterades vid Mat och

Mat och städer

Städernas matförsörjning är en stor och problematisk fråga. Matförsörjningens ekologiska fotavtryck är stort och en möjlighet för att minska det är att öka produktionen av mat i eller i direkt

Mat och städer

Städernas matförsörjning är en stor och problematisk fråga. Matförsörjningens ekologiska fotavtryck är stort och en möjlighet för att minska det är att öka produktionen av mat i eller i direkt

Environmental Monitoring and Assessment

Environmental Monitoring and Assessment

Are we managing the environment in a sustainable way when it comes to water and aquatic ecosystems? SLU has an assignment from the government that is unique among Swedish universities: additional to

Research

Research

Research at SLU develops knowledge about the biological natural resources and man’s management and sustainable use of them. Water is an integrated and important part of this work and SLU has