New search
BI1402

Cryptogams and Nature Conservation

Information from the course leader

Hej,

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om lavar, mossor och svampar med fokus på naturvård. Den är populär och många som arbetar med naturvård har gått den sedan den gavs första gången 1999. Kryptogamer används mycket inom praktisk naturvård i Sverige och många andra länder.

Utbildningen ger dig en översikt i hur kryptogamers biologi, aktuell forskning och hur de används inom praktisk naturvård. Du får lära dig arter som används som indikatorer och för miljöövervakning samt skötsel som gynnar dem. Under kursen träffas vi tre dagar i anslutning till helg vid tre tillfällen, för att besöka miljöer med många naturvårdsintressanta kryptogamer; i september i trakterna kring Uppsala, i oktober i södra Dalarna och i mars på Österlen. Obligatoriskt att deltaga i minst två träffar.

Mer information hittar du på https://www.slu.se/kryptogamer

Course evaluation

Additional course evaluations for BI1402

Academic year 2021/2022

Cryptogams and Nature Conservation (BI1402-10338)

2021-08-30 - 2022-03-23

Academic year 2021/2022

Cryptogams and Nature Conservation (BI1402-M1338)

2021-08-30 - 2022-03-23

Syllabus

BI1402 Cryptogams and Nature Conservation, 15.0 Credits

Kryptogamer och naturvård

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
First meeting 1.5 0102
Second meeting 1.5 0103
Literature assignment 2.5 0104
Sofies dilemma 2.0 0105
Third meeting 1.5 0106
Project work 3.0 0107
Written examination 3.0 0108

Advanced study in the main field

First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

English

Prior knowledge

60 credits Biology including

- 7.5 credits in Botany and

- 7.5 credits in Ecology

Objectives

Having completed the course the student should be able to:

- describe and explain how cryptogams (fungi, lichens and bryophytes) are used in nature conservation and environmental monitoring;

- describe and explain how cryptogams are affected by agriculture and forestry as well as by various environmental changes as e.g. climate change;

- identify indicator species and red-listed cryptogam species;

- plan, perform and evaluate cryptogam inventories.

Content

At lectures information is given about:

- unique features of cryptogams (lichens, bryophytes, fungi) in comparison to other organism groups;

- external factors affecting cryptogams and potential threats to them,

- cryptogams as indicators of areas with high nature values;

- cryptogams as tools in environmental monitoring;

- the importance of land use to the occurrence of species and habitats;

- methods of documenting the cryptogam flora and the occurrence of individual species within an area;

- management and restoration of cryptogam habitats;

- establishment of reserves and other protective measures.

Identification of mainly indicator species and red-listed species is practised at exercises. Species and vegetation types are studied during field work and excursions, which are compulsory. Advancement in selected parts of the course’s topic is in the form of a compulsory project work.

Formats and requirements for examination

Passed written or oral examination, approved oral and written presentation of projects as well as participation in compulsory parts of the course.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Forest Mycology and Plant Pathology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Botanik (växtbiologi)
Replaces: BI1321

Grading criteria

Betygskriterier Kryptogamer och naturvård 2021-22

Betyget på kursen grundas på att höstterminen är godkänd, resultatet från hemtentamen i mars 2022 samt redovisningen av projektarbetet. Ligger du precis under en betygsgräns på tentamen kommer det att vara möjligt att förbättra kursbetyget genom ett väl utfört projektarbete och redovisning. Däremot går det inte att få sänkt betyg. Dessutom är det obligatoriskt att delta i exkursionerna liksom att slutföra litteraturuppgiften och arbetet ”Sofias val”. På dessa moment ges bara betyget godkänd/icke godkänd.

Följande betygskriterier gäller på hemtentamen:

2: 0-49% korrekta svar 0-21, 5p

3: 50-72% korrekta svar 22-31, 5p

4: 73-84% korrekta svar 32-36, 5p

5: 85-100% korrekta svar 37-44p

Max 44p

Litterature list

 1. Skyddsvärd skog - Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning Författare: Nitare J. Skogsstyrelsen andra upplagan 2020 ISBN: 978-91-986297-0-5 Kommentar: Kursens viktigaste litteratur.
 2. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Författare: Nitare, J. Skogsstyrelsen. 2010. Kommentar: Denna äldre bok är också bra att ha.
 3. Lichen biology Författare: Nash III, T.H. 2 uppl Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.
 4. Bryophyte biology Författare: Goffinet, B. & Shaw, A.J. 2009 Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.
 5. From Another Kingdom – the Amazing World of Fungi Författare: Boddy, L. & Coleman, M. (eds). 2010. Royal Botanical Garden Edinburgh. Kommentar: Rekommendera bredvidläsningslitteratur.

Course facts

Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1402 Application code: SLU-10105 Location: Independent courses Distance course: Yes Language: English Responsible department: Department of Forest Mycology and Plant Pathology Pace: 33%