New search
DO0125

Veterinary nursing in animal healthcare 1

Information from the course leader

Välkommen till Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DoDoS 1)

Under vårterminen med början den 18 februari så kommer ni att läsa två kurser parallellt, DoDoS 1 tillsammans med kursen Färdighetsträning av kliniska moment (Praktiska kursen - DO0126).
Litteraturlistan gäller för båda dessa kurser och innehåller många böcker som kan komma till använding även senare under er utbildning.

Det preliminära schema som finns utlagt avser endast DoDoS 1, vilket innebär att övrig tid är schemalagt för Praktiska kursen.
För att få en helhetsbild, se det kombinerade schemat som kommer att finnas utlagt på kursernas Canvassidor.
Observera också att schemat kan komma att ändras p.g.a. pandemin och rådande restriktioner.

Senast vid kursstart kommer kursens betygskriterier att finnas under "Betygskriterier".

Allt kursmaterial kommer, under kursens gång, att läggas ut på kursens Canvassida, dit ni kommer att bli inbjudna inom de närmast två veckorna.

Vänliga hälsningar

Ann Hammarberg
Kursledare DoDoS 1

Course evaluation

The course evaluation is now closed

DO0125-30084 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Syllabus

DO0125 Veterinary nursing in animal healthcare 1, 15.0 Credits

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

Subjects

Veterinary Nursing

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Written examination, part 1 6.5 0102
Written examination, part 2 6.5 0103
Pharmaceutical calculation 1.0 0104
Compulsory elements 1.0 0105

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Clinical Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: DO0081, DO0100, DO0110, DO0112

Grading criteria

Betygskriterierna finns under fliken "Litteraturlista".

Course facts

Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 39965 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Veterinary Nursing
Course code: DO0125 Application code: SLU-30084 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Clinical Sciences Pace: 65%