New search
HV0133

Animal biology 2 - the cell

Hej!

Jag har idag, 2021-08-02, gjort ett tillägg i litteraturlistan angående kursboken för genetikavsnittet "Genetics, a conceptual approach". Den 6:e upplagan är sedan tidigare angiven som kurslitteratur men det finns en 7:e upplaga av boken som går precis lika bra att använda och som kan vara lättare att få tag på.

Med vänlig hälsning,

Anna Rosander

The course evaluation is now closed

HV0133-10002 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0133

Academic year 2020/2021

Animal biology 2 - the cell (HV0133-10076) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Animal biology 2 - the cell (HV0133-10247) 2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Animal biology 2 - the cell (HV0133-10155) 2018-09-03 - 2018-11-05

Academic year 2017/2018

Animal biology 2 - the cell (HV0133-10248) 2017-08-28 - 2017-10-30

HV0133 Animal biology 2 - the cell, 15.0 Credits

Djurens biologi 2 – cellen

Syllabus approved

2016-11-08

Subjects

Biology Animal science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Cell biology 5.00 1002
Genetics 2.00 1008
Bacteriology 2.00 1004
Immunology 2.00 1005
Parasitology 2.00 1006
Virology 2.00 1007

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent:
- 30 credits in animal science
or
- 30 credits in biology

Objectives

The course intends to give basic knowledge and laboratory training in cell biology, microbiology, immunology and genetics that is needed for continued studies in animal science and biology. The course also intends to integrate the different subject areas cell biology, microbiology, immunology and genetics as well as give a general understanding of system biology.

On completion of the course, the student should be able to:
- give an account of the structure of the cell, interactions between cells and extracellular matrix, transport of molecules in and over cell membrane,
- describe the growth of the cell, signaling, stem cells as well as mechanisms that control formation of abnormal cell division,
- compare occurrence of, as well as systematics, morphology and characteristics of various types of microorganisms and parasites,
- describe the importance of microorganisms and parasites for incidence of disease in animals,
- use and account for basic microbiological laboratory techniques,
- describe the general structure of the immune system and its effect on microbial infections,
- give an account of basic genetics, organization of the genome as well as regulation of gene expressions.

Content

The course intends to highlight basic cell biological processes including regulation of gene expression, membrane structure, membrane transport, intracellular transport, cell signaling, the cytoskeleton, the cell cycle, extracellular matrix, cell-cell/cell-matrix contacts, cancer as well as stem cells. Furthermore, the course gives basic knowledge of the structure and characteristics of microorganisms and parasites as well as principles of systematics of microorganisms and parasites. It gives general knowledge of how infection of different microorganisms and parasites occurs, the mechanisms of the immune system of the mammal as well as principles of diagnostics, prevention and control of microorganisms and parasites. The course gives an overview of the occurrence of aetiological parasites in farm animals and companion animals. The course provides in the field of genetics knowledge of Mendelian inheritance, organization of genome, gene regulation, gene families as well as central genetic and molecular genetic methods.

The course includes lectures, group work and laboratory sessions. Compulsory components occur, in e g laboratory sessions, group work and seminars.

In the course, the following general skills are practiced: written and oral communication, formulate laboratory reports, analysis, problem-solving and critical thinking.

Formats and requirements for examination

Passed written examination, approved participation in compulsory components.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

- Some parts may be held in English. The course includes 5 credits in cell biology, 6 credits in microbiology, 2 credits in immunology and 2 credits in genetics. - The course assumes basic prior knowledge at university level in chemistry, biochemistry and cell biology.

Responsible department

Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Cooperating departments:
Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Department of Animal Breeding and Genetics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Mikrobiologi
Replaces: delvis BI0960, BI1081

Betygskriterier för kursen ”Djurens biologi 2 – cellen” (HV0133) 15 hp

Närvaro på samtliga obligatoriska moment krävs för att bli godkänd på kursen. Vid särskilda skäl kan ersättningsuppgifter accepteras.

På laborationsrapporterna ges endast betyget G eller U.

Skriftlig tentamen: 6 skriftliga tentamina:

 • Cellbiologi (Deltentamen 1)
 • Genetik (endast G eller U)
 • Virologi (Deltentamen 2)
 • Parasitologi (Deltentamen 3)
 • Bakteriologi (Deltentamen 4)
 • Immunologi (Deltentamen 5)

Slutbetyget i kursen viktas mot antalet undervisningsveckor för respektive delmoment:

Deltentamen_Viktning

5

4

3 (G)

Deltentamen 1_5/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 2_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 3_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 4_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Deltentamen 5_2/13

100-90

<90-75

<75-60

Summa (%) viktat resultat

100-90

<90-75

<75-60

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyg 3 på samtliga tentamina.

Betyg

Lärandemål 1

Redogöra för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Lärandemål 2

Beskriva cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Lärandemål 3

Redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.

5

Uppnå minst 90% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

4

Uppnå minst 75% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

3

Uppnå minst 60% rätt

Studenten redogör för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran

Studenten beskriver cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning

Studenten behärskar grundläggande Mendelsk nedärvning, genetisk variation, genkartläggning och redogör för hur arvsmassan är organiserad

Betyg

Lärandemål 4

Jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter

Lärandemål 5

Beskriva mikroorganismers och parasiters betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur

Lärandemål 6

Använda och redogöra för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Lärandemål 7

Beskriva immunförsvarets generella uppbyggnad och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

5

Uppnå minst 90% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika mekanismer för mikrobiella virulensfaktorer (och ”evasion”) samt visar förståelse för inflammationens betydelse för immunförsvaret

4

Uppnå minst 75% rätt

Studenten diskuterar mekanismen för sjukdomsframkallande hos olika mikroorganismer samt diskuterar olika sätt att förebygga sjukdomsuppkomst hos djur

Studenten beskriver olika celltyper som bekämpar virus, bakterier och parasiter och hur immunsystemet aktiveras av mikrobiella komponenter, samt beskriver principer för vaccination och immunoprofylax

3

Uppnå minst 60% rätt

Studenten jämför förekomst av samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter

Studenten redogör för mikroorganismers (d.v.s. virus, bakteriers och parasiters) betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur och hur de kan kontrolleras

Studenten använder och redogör för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker

Studenten beskriver immunförsvarets generella uppbyggnad, redogör för struktur och funktion hos ex. immunoglobuliner, MHC molekyler, och T-cellsreceptorer som är viktiga för igenkänning av antigen, samt för faktorer som är viktiga i det medfödda försvaret (”innate immunity”), och dess betydelse vid mikrobiella infektioner

1) Essential Cellbiolog
Author: Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P.
ISBN: 9780393680393
Comments: 2019. 5.ed. WW Norton & Co, US. 864 sidor.
2) Veterinary Microbiology and Microbial Disease
Author: Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S.
ISBN: 9781405158237
Comments: 2011. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 912 sidor.
3) Principles of Veterinary Parasitology
Author: Jacobs D., Fox M., Gibbons L., Hermosilla C.
ISBN: 9780470670422 (tryckt), 9781118977446 (e-bok)
Comments: 2015. Wiley-Blackwell, US. 726 sidor.
4) Genetics, a conceptual approach
Author: Pierce, B.A.
ISBN: 9781319050962
Comments: 2016. 6.ed. W.H. Freeman, US. 976 sidor.
5) Genetics, a conceptual approach
Author: Pierce, B.A.
ISBN: 9781319308315
Comments: Tillägg till litteraturlistan 2021-08-02: Denna senare upplaga av Genetics, a conceptual approach går lika bra att använda som den tidigare upplagan angiven ovan och kan vara lättare att få tag på. 2020. 7.ed. W.H. Freeman, US. 976 sidor.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Acriculture Programme - Animal Science Ethology and Animal Welfare - Bachelor´s programme Companion and Sports Animals - Bachelor´s programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal science
Course code: HV0133 Application code: SLU-10002 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Pace: 100%