New search
LB0125

Introduction course – Crop production

The course contains lectures, exercises, study visits and excursions that treat:  • biological natural resources, their occurrence and how they are used to generate goods and employments, with focus on agriculture and annual cycles  • prerequisites for cultivation in agriculture, overview of historical development regarding the use of plant material and possible future development  • species knowledge of crops and weeds  • introduction to environmental ethics, sustainable use of natural resources and agricultural and rural history  • general library science and study technique
The course also includes an essay including oral and written presentation


On excursions and study visits, natural environments are visited to increase the knowledge of the use and the administration of natural resources in Sweden as well as preconditions for agricultural practices. Compulsory components are excursions, study visits and exercises.


Course evaluation

The course evaluation is now closed

LB0125-10463 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LB0125

Academic year 2022/2023

Introduction course – Crop production (LB0125-10340)

2022-08-29 - 2022-10-31

Syllabus and other information

Litterature list

SLU använder lärplattformen Canvas. En stor del av kursmaterial, instruktioner och länkar kommer att distribueras via Canvas. Som student loggar du in i Canvas med ditt SLU-konto genom student.slu.se/canvas eller under genvägar från studentwebbens startsida. Du har tillgång till Canvas vid terminsstart.

Litteratur Introduktionskurs

Fogelfors, Håkan (Red) 2015. Vår Mat. Odling av åker- och trädgårdsgrödor. Studentlitteratur, 614 s.

Boken finns att låna på SLU-biblioteket om ni inte vill köpa den redan nu inför kommande kurser. Boken kostar ca 600 kr.

Boken används även som kursbok på kommande kurser under utbildningen (Fältkurs i växtproduktion 7,5 hp, vårterminen årskurs 1 och Växtproduktion – mark och grödor 15 hp och Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare 15 hp, höstterminen i årskurs 3).

Kurskompendier i Artkännedom (finns på Canvas).

Kompendier, rapporter, artiklar, t.ex. till momentet Lantbruksvetenskapligt tema (finns på Canvas)

Litteratur Matematik

Matematik ingår formellt inte i introduktionskursen, men under kursens gång erbjuds möjlighet att repetera gymnasiematematik som behövs för senare delar av programmet. I början av kursen görs också ett diagnostiskt test. Du uppmanas starkt att delta i de moment som erbjuds för att ha lättare att klara av kommande kurser.

Matematikbok för gymnasiet. Använd förslagsvis den litteratur du själv har haft på gymnasiet. Ett alternativ för de som inte har någon bok från gymnasiet är Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, Näslund R., 2002. Mot bättre vetande i matematik (ca 300 kr i handeln). Den finns i några exemplar på SLU-biblioteket. Du kan också hitta matteteori på nätet.

Instuderingsuppgifter m.m. finns tillgängliga via Canvas

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Agricultural Science
Course code: LB0125 Application code: SLU-10463 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 50%