New search
LK0365

Landscape history, garden history and plant knowledge

För att vi uthålligt ska kunna vårda, förvalta och bevara våra unika utemiljö behöver vi kunskap om hur människan genom historien använt och format landskapet. I den här kursen får du genom föreläsningar och litteraturstudier kunskap om utvecklingen inom landskapsarkitekturen i relation till den allmänna samhällsutvecklingen och idéhistoriska strömningar. Kursen består av tre delkurser, svenska historiska landskap, landskapsarkitekturens historia och växtkännedom.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0365-30113 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0365

Academic year 2022/2023

Landscape history, garden history and plant knowledge (LK0365-30036)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Landscape history, garden history and plant knowledge (LK0365-30113)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2020/2021

Landscape history, garden history and plant knowledge (LK0365-30068)

2021-01-18 - 2021-03-23

Syllabus and other information

Litterature list

Svenska historiska landskap

Niklas Cserhalmi, Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Bygd och natur, Tidskrift för hembygdsvård, (2021).
Boken beställs enklast direkt från Sveriges Hembygdsförbund.

S. Welinder "Jordbrukets ekologi" i S. Welinder, E. A. Pedersen & M. Widgren (red.) Jordbrukets första femtusen år, (Stockholm 1998)
Sidorna 21-43, se länk från Canvas.

Växtkännedom

Bodil Dahlman, Roger Elg, Sofia Eskilsdotter, Ulla Myhr, Johan Ronnesjö & Elias Stålnacke. Växtkompendium träd och buskar.
Tillgängligt som pdf via canvas.

Landskapsarkitekturens historia

Gunnarsson, Allan., Gustavsson, Eva., Klintborg Ahlklo, Åsa., Nolin, Catharina., Olausson, Inger. & Wiking Leino, Matti, Svensk trädgårdshistoria 1800-och 1900-tal. 2023, Kungliga Vitterhetsakademin, 511 sidor.

Hobhouse, Penelope, The Story of Gardening (Dorling Kindersley, [2002] 2020), 463 sidor.
(Ni rekommenderas välja utgåvan från 2019 eller 2020 då denna utgåva innehåller ett kapitel mer än den äldre utgåvan.)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0365 Application code: SLU-30113 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%