Ny sökning
LK0365

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom

För att vi uthålligt ska kunna vårda, förvalta och bevara våra unika utemiljö behöver vi kunskap om hur människan genom historien använt och format landskapet. I den här kursen får du genom föreläsningar och litteraturstudier kunskap om utvecklingen inom landskapsarkitekturen i relation till den allmänna samhällsutvecklingen och idéhistoriska strömningar. Kursen består av tre delkurser, svenska historiska landskap, landskapsarkitekturens historia och växtkännedom.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för LK0365

Läsåret 2022/2023

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom (LK0365-30036)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom (LK0365-30113)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom (LK0365-30068)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Svenska historiska landskap

Niklas Cserhalmi, Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Bygd och natur, Tidskrift för hembygdsvård, (2021).
Boken beställs enklast direkt från Sveriges Hembygdsförbund.

S. Welinder "Jordbrukets ekologi" i S. Welinder, E. A. Pedersen & M. Widgren (red.) Jordbrukets första femtusen år, (Stockholm 1998)
Sidorna 21-43, se länk från Canvas.

Växtkännedom

Bodil Dahlman, Roger Elg, Sofia Eskilsdotter, Ulla Myhr, Johan Ronnesjö & Elias Stålnacke. Växtkompendium träd och buskar.
Tillgängligt som pdf via canvas.

Landskapsarkitekturens historia

Gunnarsson, Allan., Gustavsson, Eva., Klintborg Ahlklo, Åsa., Nolin, Catharina., Olausson, Inger. & Wiking Leino, Matti, Svensk trädgårdshistoria 1800-och 1900-tal. 2023, Kungliga Vitterhetsakademin, 511 sidor.

Hobhouse, Penelope, The Story of Gardening (Dorling Kindersley, [2002] 2020), 463 sidor.
(Ni rekommenderas välja utgåvan från 2019 eller 2020 då denna utgåva innehåller ett kapitel mer än den äldre utgåvan.)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0365 Anmälningskod: SLU-30113 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%