New search
LK0388

The cultural heritage of horticultural plants

LK0388 Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15 hp, vt 2021 SLU Alnarp, Kursansvarig: Åsa Klintborg Ahlklo

Välkommen till introduktionsmöte för kursen Trädgårdsväxternas gröna kulturarv (LK0388), 19 januari, kl. 10-12 via Zoom!

Vi presenterar kursens upplägg och innehåll under vårterminen och den arbetsmodell vi valt pga gällande Coronarestriktioner och du får möjlighet att ställa frågor. Introduktionsmötet är ett bra tillfälle att komma igång med kursen för alla studenter, både de som är nya studenter vid SLU Alnarp och dem som redan är bekanta med studiemiljön.

Vi som deltar i intro-mötet är kursansvariga gällande planering och administration:

Åsa Klintborg Ahlklo (kursansvarig), Linnea Oskarsson (representerar POM och Nationella genbanken i planeringsgruppen), Karin Svensson, (i planeringsgruppen, programstudierektor) och Anna Sjöstrand (utbildningsadministratör).

Kursens genomförande

För att få bästa möjlighet att arbeta tillsammans och lära känna varandra, trots att kursen sannolikt blir helt digital denna termin, kommer vi att följa ett kursupplägg med tre obligatoriska tematiska träffar:

Tema I: Grönsaker, frukt och bär

9-11 februari träffas vi för föreläsningar, seminarier och övningar mellan 9 och 16 varje dag, tisd-torsd. Träffen blir helt digital.

Tema II: Perenner, lökar och knölar, krukväxter

13-15 april, samma upplägg, 9-16, 3 dagar, helt digitalt.

Tema III: Träd och buskar (vedartade växter)

18-21 maj, samma upplägg, 9-16, 4 dagar, med gemensam kursavslutning.

OBS! Vi planerar för en digital sammankomst i maj men önskar att ni håller dagarna 18-21 maj öppna, med ev. resedagar till Alnarp, för en fysisk träff på plats om Coronasituationen skulle tillåta det. Vi lämnar besked om detta senast i samband med aprilträffen.

Mellan träffarna kommer vi att öppna tillfällen för handledning och eventuellt enstaka andra kursaktiviteter.

Ett detaljerat schema för kursen presenteras senast i samband med introduktionsmötet 19 januari.

Varmt välkomna! önskar kursledningen, genom Åsa Klintborg Ahlklo

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2021-06-20

LK0388 The cultural heritage of horticultural plants, 15.0 Credits

Trädgårdsväxternas gröna kulturarv

Syllabus approved

2019-11-27

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, course specialisation cannot be classified(GXX)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
There are no Grading criteria posted for this course
1) LK0388, Kurslitteratur vt 2021
Author: Å Klintborg Ahlklo
Comments: LK0388 Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15.0 hp Tema 1 Grönsaker, frukt och bär. Fokus på historiskt bruk och odling, både traditionellt och industriellt av ätbara trädgårdsgrödor och deras potential som genetiska resurser för framtiden. Kurslitteratur: Ahrland, Åsa, Den osynliga handen – Trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige, Kap 2, ”Trädgårdsmästaren och trädgårdens skötsel”, s. 43-112. (69 s.) https://pub.epsilon.slu.se/861/ (även Carlssons förlag 2006) Andreasson, Anna, Trädgårdshistoria för inventerare, CBM/Pom 2007. Pdf https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Att inventera kulturväxter : En handledning, red. Jens Weibull, POM 2005. Pdf på kurshemsidan vid kursstart. CBD, Sustaining life on earth – How the convention on biological diversity promotes nature and human wellbeing, 2000. (14 s.) https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-sustain-en.pdf Erik de Vahl & Ingvar Strandberg, ””En outhärdlig löklukt” – Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna?”, Svensk botanisk tidskrift 113:2 (2019), s. 134-147. (13 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. FAO, Synthetic account of the second global plan of action for plant genetic resources for food and agriculture, 2012. (24 s.) http://www.fao.org/3/i2650e/i2650e.pdf Flinck, Maria, ”Trädgården”, Människan och floran – etnobiologi i Sverige 2, red. Thunon, H, Pettersson, B och Iwarsson, M, CBM (SLU, UU) 2005. s. 291-348. (57 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Hallgren, Karin, En kåhltäppa eij att räkna, köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem, 2016. kap 5-6/8. (99 s.) https://pub.epsilon.slu.se/13679/) Israelsson, Lena, Köksträdgården – Det gröna arvet, 1996 (eller senare uppl.) Lånas på bibliotek eller köps antikvariskt. Oskarsson, Linnea, Nationella genbanken invigd. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 29/2016. https://www.gardenhistoryforum.org/wp-content/uploads/2013/04/Bullen-161020-la%CC%8Agupplo%CC%88st.pdf Magnusson, Agneta, Gråärt, rovor och den älskade kålroten, 2019. (159 s.) (Bokus 239 kr) Strese, E-M, de Vahl, Erik, Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, 2018. Pom, 250:- https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Åsgrim Berlin, A, Kålgårdarna – stadens köksträdgård, Jönköpings läns museum 2011. 150:- https://webshop.jkpglm.se/litteratur/historia/ Äldre äppelsorter för dagens trädgårdar, red. Inger Hjalmarsson, 2019, (175 s.) Pom, 150:- https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Referenslitteratur Kåks, Helena, ”Om vintern bruka de mycket kål och ärter…” : Trädgårdsodling i Dalarna genom 400 år, Dalarnas museum 2017. https://dalarnasmuseum.se/verksamhet/kunskapsfordjupning/publikationer/bocker-och-skrifter/ Nielsen, Svend Erik, De gamle sorter af vore køkkenurter : glimt af deres skandinaviske historie før 1950, 2018ø Nygårds, Lena, Marthas lilla gröna, inspiration till eget grävande i nyttoträdgårdens historia, utg. Riksantikvarieämbetet 2008. (Nygårds, L, Leino, Matti Wiking, Klint Karins kålrot och mor Kristins böna, 2013. Slut på förlag, ev. digital tillgång.) Nygårds, Lena, Rällsjö Brita är mitt namn, 2017. Westerlund, Tina, Trädgårdsmästarens förökningsmetoder, 2017. Tema 2 Perenner, lökar och knölar, krukväxter. Fokuserar på inventering och analys av användning genom historien. Kurslitteratur: Hobhouse, P, Gardening through the ages, Kap 8, “Expansion and experiment in the 19th century”, s. 222-255. (33 s.). Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Horwood, Catherine, Potted history : The story of plants in the home, Francis Lincoln 2007, kap 8, ”Flora domestica”, s 95-107, kap 11, “Window gardens for the people”, 138-149. (23 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Lorentzon, Kenneth, ”Plantjakt”, Tycho Brahe : Stjärnornas herre, red. J Erlandsson, Landskrona kommun 1996, s. 147-169. (22 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Lundquist, Kjell, ”Kulturväxter i Tycho Brahes trädgårdar”, Tycho Brahe : Stjärnornas herre, red. J Erlandsson, Landskrona kommun 199, s. 109-146. (37 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Oskarsson, Linnea, Att inventera perenner, POM 2008. Slut på förlag, ev digital tillgång Oskarsson, Linnea, ”Tillbaka efter mer än hundra år!”, Hemträdgården 2/2017, s.18-19. (2 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Persson, Karin: Att inventera lök- och knölväxter, POM 2010. (175 s.) 50:-https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Persson, Karin, Jansson, Eva: Narcisser, folkkära lökar, 2008. (90 s.) 200:-https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Svanberg, Ingvar & de Vahl, Erik, ”It may also have prevented churchgoers from falling asleep”: southernwood, Artemisia abrotanum L. (fam. Asteraceae), in the church bouquet, and its contemporary presence as a heritage plant in Sweden, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 2020. https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13002-020-00401-4 Referenslitteratur: Lennartsson, Eva, Köksväxtodlingen på Huseby bruk 1867-1920, SLU 2004. Lundquist, K, Lilium martagon L., Krolliljans introduktion och tidiga historia, 2005. Tema 3 Träd och buskar (vedartade växter). Fokuserar på historiskt plantskolesortiment och historisk växtanvändning, samt bevarandemetoder. Vård av historiska växter i miljö. 18-21 maj Kurslitteratur: Andréasson, A, Wedelsbäck Bladh, K, Träd- och buskuppropet, POM 2009. (106 s.) Slut på förlag, ev. tillgång digitalt. Engström Rolf, Att inventera rosor – en handledning, Pom 2007. Pdf. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer, red. Fabian Mebus, utg. RAÄ m.fl. 2014. http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812 Laird, Mark, Ornamental planting and horticulture in English pleasure grounds, 1700-1830, Garden history : Issues, approaches methods, Red. John Dixon Hunt, Doaks 1992, s. 243-277, (34 s.). Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Olausson, I, En blomstrande marknad, 2014. S 14-50, (metod) 154-220, (Handelsträdgårdens resurser). Tillgänglig online: https://pub.epsilon.slu.se/11136/ Oskarsson, Linnea. ”Grönt kulturarv för gener och berättelser vidare”. Biodiverse, nr. 1, ss. 20-22. http://www.biodiverse.se/app/uploads/2020/03/Biodiverse_1-20_200310.pdf https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/projekt-och-uppdrag/inventering/rosuppropet/sa-har-kanner-du-igen-nagra-vanliga-rosgrupper/ Rosor, en introduktion av Svenska Rosensällskapet, 2015: http://www.svenskros.se/information Referenslitteratur: Bengtsson, Rune, Variation in common lime (Tilia x europaea L.) in Swedish Gardens of the 17th and 18th centuries, SLU 2005, https://pub.epsilon.slu.se/860/1/RuneBengtsson.pdf Länkar: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/ https://www.nordgen.org/ https://www.froesamlerne.dk/foreningen/vore-udgivelser

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0388 Application code: SLU-30181 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 50%